Druzgocący raport – Polska w drugiej grupie zwalczającej handel ludźmi

Opublikowano niedawno raport Konsulatu USA w Rzeczypospolitej Polskiej na temat zwalczania handlu ludźmi, jednakże nie jest znana dokładna data publikacji.

Jest on szokujący, bo wynika z niego nadal, że Polska ma problemy z eliminacją handlu ludźmi. Najważniejszy fragment znajduje się na początku raportu, cytat:

,,Polskie władze nie w pełni realizują minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi, podejmują jednak zdecydowane działania, by stan ten poprawić. Działania, w porównaniu z rokiem poprzednim – przy uwzględnieniu wpływu pandemii koronawirusa na możliwości zwalczania handlu ludźmi – zostały zintensyfikowane; z tego też względu Polska pozostaje w grupie 2. Zwiększono kary za przestępstwa związane z handlem ludźmi i zidentyfikowano więcej ofiar.

Władze finansowały działalność dwóch organizacji pozarządowych zapewniających pomoc większej liczbie potencjalnych ofiar handlu ludźmi.

Ponadto podjęto szeroko zakrojone działania w celu zapobiegania handlowi ludźmi wśród osób uciekających przed wojną prowadzoną przez Rosję w Ukrainie poprzez kampanie informacyjne, uruchomienie infolinii, stworzenie i stosowanie procedur dotyczących dzieci cudzoziemców bez opieki przekraczających granicę między Polską a Ukrainą oraz aktywną koordynację działań z międzynarodowymi partnerami i organizacjami pozarządowymi.

Niemniej jednak nie spełniono minimalnych standardów w kilku ważnych obszarach.

Liczba dochodzeń w sprawie handlu ludźmi, liczba aktów oskarżenia i wyroków skazujących spadła.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem środki finansowe przeznaczane na pomoc dla ofiar pozostały na niezmienionym poziomie.

Eksperci nadal zwracali uwagę na niewystarczającą liczbę schronisk dla mężczyzn będących ofiarami handlu ludźmi.

Nie podano informacji o przyznaniu odszkodowania którejkolwiek z ofiar w okresie sprawozdawczym. Restytucja dla ofiar była rzadkością.

Komentarz wydaje się zbędny, a chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że z walką handlem dziećmi zajmował się Paweł Bednarz z Fundacji im. Dobrego Pasterza i ten temat nagłaśniał.

Ponadto raport wydaje zalecenia dla naszego kraju.

(Opracował: Damian Prędota)

Źródło: tip_2023_pl.pdf (usembassy.gov)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info