Pandemiczny terror zablokowany przez 11 krajów.

Tylko 11 krajów wyraziło sprzeciw wobec proponowanych zmian w Traktacie Pandemicznym i nie zgodziło się oddać pełnej władzy WHO. A co zrobi Polski rząd?

17 września 2023 w czasie posiedzenia ONZ w Nowym Jorku, w sprawie WHO, 11 krajowych delegacji, z krajów:

Białoruś, Rosja, Boliwia, Kuba, Korea Północna, Erytrea, Iran, Nikaragua, Syria, Wenezuela oraz Zimbabwe, wyraziło swój stanowczy sprzeciw wobec proponowanych zmian w Traktacie Pandemicznym.

W swym piśmie zwracają uwagę, że proponowane zmiany nie tylko uderzają w wolność narodów, ale też stanowią realizację polityki Agendy 2030.

Ponadto zwracają uwagę, że sama debata wokół proponowanych zmian nie jest uczciwa, ponieważ delegacje były zachęcane do wyrażenia poparcia, a jeśli mimo to się sprzeciwiły to były zastraszane i starano się ignorować reprezentantów krajów sprzeciwiających się.

Delegacje powyższych krajów spotkały się z ostracyzmem. Honorowane były inne delegacje, a kraje sprzeciwiające się były traktowane po macoszemu.

Po więcej szczegółów zapraszamy do pisma anglojęzycznego: https://doprawdy.info/2023/10/jedenascie-panstw-wystosowalo-pisemny-protest-do-zgromadzenia-generalnego-onz/

Aby powstrzymać to szaleństwo jedynym chyba skutecznym środkiem nacisku na rząd byłoby referendum ogólnokrajowe.

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info