Urojone odliczanie klimatyczne. Holistyczna ocena rzeczywistych zmian klimatu

…Jak to możliwe, że niemal 100% światowych działaczy politycznych bezkrytycznie przyjęło prawdziwość symulacji komputerowych (stosowanych przez klimatologów z IPCC) i to, że stanowią one „absolutny dowód” na kluczową rolę dwutlenku węgla w globalnym ociepleniu?

…Jest ogromne zapotrzebowanie na „ustalony środek zaradczy” wobec każdego dostrzeżonego problemu, a jeżeli go nie ma, przyjmuje się każde rozwiązanie, które osiągnie aprobatę wśród podobnie myślących jednostek i spełni wymagania aktualnie panującej poprawności politycznej.

Innymi słowy, za wszelką cenę utrzymuje się w mocy totalitarną globalistyczną strukturę władzy…

Zmiany pogodowe” i „zmiany klimatyczne” są celowo ze sobą mylone.

…Klimat to coś więcej niż pogoda. Klimat jest bezpośrednio związany z naszym układem słonecznym. Ma genezę kosmiczną. Wpływ naszych działań na planecie ma jedynie drugorzędne znaczenie.

Zjawiska pogodowe na ziemi kształtowane są przez aktywność geologiczną w połączeniu z brutalną ingerencją człowieka…W sferze działań człowieka to: szeroko stosowana geoinżynieria w atmosferze (smugi chemiczne); podgrzewanie jonosferyczne (HAARP); broń wiązkowa ukierunkowanej energii; wojny; promieniowanie elektromagnetyczne (EMF); zabetonowywanie przestrzeni oraz pustynnienie środowiska naturalnego; monokulturowe uprawy rolnicze z użyciem chemii i powodowana przez to znacząca utrata bioróżnorodności…

…Istnienie jest holistycznym zjawiskiem kwantowym. Toteż nigdy nie można powiedzieć, że pogoda i klimat są od siebie całkowicie oddzielne. Można jednak stwierdzić, że są one w głównej mierze wyrazem lokalnej aktywności ziemskiej (mikrokosmosu), lub też w głównej mierze wyrazem aktywności kosmicznej (makrokosmosu)…

…Aktywnie zaangażowani w wymuszoną kontrolę nad ludzkością to jednostki psychopatyczne i psychotyczne, o zawężonym polu widzenia, o postawie narcystycznej i przeciwnej życiu. To ci, którzy wybrali narzucanie ludności planety Ziemi despotycznego, represyjnego i fałszywego reżimu pod nazwą „stop zmianom klimatu”…

…Przyjmijmy światopogląd kierując się sercem, że umiłowanie życia jest silniejsze niż lęk, cynizm i rozpacz. To pępowina łącząca nas ze Stwórcą…

Cały artykuł: https://doprawdy.info/2023/11/urojone-odliczanie-klimatyczne/

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info