Edukacja na wielu różnych poziomach – wierzę, że możemy się stać mądrzy

Wszystko, co się dzieje na świecie, jest dla mnie szokujące i jestem pewna, że tak czuje większość z nas, niezależnie od tego, czy to wyrażamy, czy nie. Trudno jest słuchać i dowiadywać się o okropnościach, jakie się wydarzają, o wojnach i zniszczeniach, które dotykają tak wielu niewinnych ludzi, zwłaszcza dzieci i całe rodziny.

Nawet jeśli o tym mówimy, władze wydają się nie słuchać. Jaka jest więc na to rada?

Pomyślałam o edukacji i o tym, jak trudno jest ludziom wydostać się z tego zestawu myśli (matrixa?). Dla mnie edukacja polega na rozwijaniu własnych talentów i umiejętności, stawaniu się coraz bardziej świadomym swoich relacji z innymi i światem przyrody.

Wielu z nas zapomniało o związku między myślą a działaniem w świecie materialnym, ale co ważniejsze, w leżącym u jego podstaw świecie Natury. Nie zauważamy wzajemnych powiązań we wszystkim.

Nasza edukacja jest podzielona na nauki ścisłe, humanistyczne, sztukę, a te nie są ze sobą powiązane, więc nie możemy zrozumieć znaczenia piękna, prawdy i spójności. A to pomogłyby nam zrozumieć relacje w świecie materialnym i podstawy Natury. Gdyby tak było, zachowywalibyśmy się bardziej spójnie i nie bylibyśmy tak łatwo kontrolowani lub wprowadzani w błąd. Moglibyśmy podejmować racjonalne decyzje.

Wierzę, że możemy się stać mądrzy, jeśli mamy pozytywne intencje połączone z pokorą. Wszystko, co mówimy i robimy, wszystko, czym jesteśmy, nawet jeśli nic nie robimy, ma konsekwencje. Lepiej być tego świadomym. Prawdopodobnie większość z nas jest…, ale wielu ludziom nie dano szansy uświadomienia sobie tego.

Myślę, że powinniśmy się skoncentrować na zrozumieniu, czym jest ludzkość, czym jest kultura i na czym polega nasza relacja z Przyrodą i ze sobą nawzajem.

Poznaj samego siebie – tak brzmiała starożytna maksyma – bo tylko wtedy możesz ocenić, czy to, co robisz, jest kreatywne, czy destrukcyjne, ogólnie pomocne dla ludzkości i natury, czy też po prostu niszczysz własne gniazdo.

Edukacja na wielu różnych poziomach jest bardzo ważna, podobnie jak odpowiednia dyscyplina, ale tak naprawdę odbywa się to poprzez osobiste relacje. Wymuszona dyscyplina, bez zrozumieniem związku między myślą a działaniem, stosowana jedynie jako środek kontroli, jest moim zdaniem destrukcyjna.

(Autor: Krystyna Zaremba)

Cały tekst: https://doprawdy.info/2023/11/edukacja-na-wielu-roznych-poziomach-wierze-ze-mozemy-stac-sie-madrzy/

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info