Nasza polska Arka

Aby wypracowywać w człowieku umiejętność samodzielnego i świadomego myślenia musimy w nim kształtować i umacniać takie cechy, jak:

  • umiejętności alternatywnego myślenia i otwarcia na wiedzę/informacje, nie można bowiem podjąć decyzji bez zapoznania się z informacjami z różnych źródeł;
  • umiejętność krytycznej selekcji;
  • zdolność do podejmowania ryzyka (często decyzje, które się podejmuje, są inne niż powszechnie obowiązujące, co może zostać społecznie „ukarane”).

Ważne jest więc, aby budować sieć ludzi i miejsc, gdzie podejmuje się decyzje samodzielnie i świadomie – wiedzieć o sobie, uczyć się od siebie i wspierać się nawzajem.

Musimy budować Arki samowystarczalności nie tylko żywnościowej i energetycznej, ale też edukacyjnej. Walczyć ze swoimi słabościami, wygodnictwem, samolubstwem. W takich arkach edukacja będzie wolna od przymusu, kar i indoktrynacji, z dużą ilością doświadczeń praktycznych i artystycznych, w ciągłym kontakcie z Naturą. Będziemy dbać o wszechstronny rozwój człowieka.

W latach dziewięćdziesiątych miałam szczęście i zaszczyt uczestniczyć w wykładach Leona Zawadzkiego, wspaniałego człowieka i astrologa. Już wtedy powiedział:

„W sytuacji kryzysu przetrwać mogą tylko samowystarczalne wspólnoty społeczne, które są elastyczne i skromne. Może się okazać, że podstawowe środki będą luksusem. W Polsce szczególnie istnieją wszelkie warunki, aby powstało i funkcjonowało miliony takich miejsc. To ostatni dzwonek, aby w miarę spokojnie budować takie miejsca i sieć powiązań z nimi. Wystarczy, jeśli zrezygnujesz z gadżetów, przyzwyczajeń do pozornej „wygody” i zabierzesz się za robienie tego, co niezbędne.
Ludzka solidarność ma do zrobienia coś bardzo ważnego. Trzeba zbudować arkę…”.

Leon Zawadzki, Końca świata nie będzie, Wydawnictwo Pegaz, 1991

A więc musimy budować sieć arek, która pokryje całą Polskę.

Spójrzcie na linę. Składa się z mnóstwa splecionych cienkich nitek, z których każda pojedynczo jest słaba. Jednak wszystkie razem mają wielką siłę. Razem splecione stają się mocne jak stal. Polska jest nasza, ta ziemia do nas należy! JEJ I NASZA PRZYSZŁOŚĆ OD NAS ZALEŻY.

(Autorka: Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info