Ruch Wolnej Ziemi – Ziemia wspólnym domem całej ludzkości

Ruch Wolnej Ziemi to powstała w Polsce inicjatywa, która ma szansę stać się globalnym ruchem wnoszącym duży wkład do pozytywnych przemian na naszej planecie. Choć dużo wcześniej istniały już projekty opierające się na podobnych zasadach, to inicjatywa o tej nazwie została zapoczątkowana w 2017 roku przez Artura Milickiego.

Po okresie początkowych dyskusji prowadzących do wyklarowania się podstaw ideowych, wartości i celów Ruchu 3 lutego 2020 roku został założony Związek Wolnej Ziemi, stowarzyszenie mające na celu upowszechnianie i realizację ideałów i wartości Ruchu Wolnej Ziemi.

Oprócz Związku Wolnej Ziemi z Ruchem Wolnej Ziemi są związane inne organizacje – m.in. Fundacja Mama Ziemia oraz Stowarzyszenie Arte Unite.

Podstawowym celem Związku Wolnej Ziemi jest działanie dla dobra Ziemi i wszystkich mieszkających na niej istot przez tworzenie obszarów Wolnej Ziemi oraz zakładanie i rozwój wspólnot intencjonalnych żyjących w harmonii z Naturą.
Obszary Wolnej Ziemi to tereny użytkowane w intencji dobra Ziemi i jej mieszkańców, w tym osób mieszkających w tych miejscach i ich sąsiadów, a także całej Przyrody, ludzkości i przyszłych pokoleń ludzi, przez społeczności, które decydują o tych terenach wspólnie, na zasadzie równości.
Głównym zadaniem operacyjnym Związku Wolnej Ziemi jest pozyskiwanie nieruchomości gruntowych na terenie Polski w celu przekazywania ich do użytkowania lub powierzania ich pod opiekę grupom osób, które chcą aktywnie tworzyć intencjonalne wspólnoty ekologiczne (tzw. ekoosady lub ekowioski) bądź tworzyć i chronić rezerwaty przyrody.

Ruch Wolnej Ziemi to tworząca się społeczność, która pragnie kreować alternatywy dla świata współczesnej cywilizacji przez poszukiwanie i realizowanie życzliwych rozwiązań na życie. Jej członkowie chcą, aby dołączały do nich osoby, które podobnie jak oni uważają Ziemię za wspólny dom całej ludzkości i pragną działać dla jej dobra.

(Autor: Maciej Chrapkiewicz)

Linki:

Strona Związku Wolnej Ziemi: https://wolnaziemia.pl/
Strona Fundacji Mama Ziemia: https://mamaziemia.pl/
Strona Stowarzyszenia Arte Unite: http://arteunite.org/

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info