Wielki sojusz klimatyczny pęka

JPMorgan Chase oraz duże instytucje inwestycyjne, takie jak BlackRock i State Street Global Advisors (SSGA), poinformowały o swojej decyzji o wycofaniu się lub, w przypadku BlackRocka, znacznym ograniczeniu zaangażowania w wielki sojusz klimatyczny, który został utworzony w celu przeciwdziałania globalnemu ociepleniu. Sojusz ten funkcjonuje poprzez korporacyjne umowy dotyczące zrównoważonego rozwoju i jest znany jako Climate Action 100+.

https://mariuszjagora.substack.com/p/klimatyczny-monolit-peka