Komunikat Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” z dnia 7 marca 2024 roku

...Wyrażamy  stanowczy  sprzeciw  wobec  działań Policji oraz pozostałych prowokatorów,  których jedynym celem było wywołanie zamieszek i innych zajść niezgodnych z prawem. Niedopuszczalne jest prowokacyjne i brutalne zachowanie służb mundurowych, których jedynym zadaniem jest zapewnienie pokojowego przebiegu protestu. Dostępne publicznie nagrania potwierdzają prowokacje ze strony Policji oraz ujawniają szereg nieprawidłowości w podejmowanych przezeń czynnościach. W związku z tym prosimy wszystkich świadków takich zdarzeń o przesyłanie dowodów w postaci nagrań i zdjęć dotyczących tych zajść na specjalnie założony e-mail: protest0603@gmail.com w celu zgłoszenia, zewidencjonowania oraz wykorzystania w ewentualnych procesach wobec funkcjonariuszy nadużywających uprawnień... Prezydium Rady Krajowej NSZZ Rolników Indywidualnych podtrzymuje dotychczasowe akcje protestacyjne i wyznacza kolejną datę Ogólnopolskiego Strajku Generalnego na dzień 20 marca 2024 r. Nie poddamy się jako rolnicy, dopóki nasze postulaty nie zostaną w pełni zrealizowane!

Zdjęcie: CC BY-SA 2.0