Nasza Polska Arka

Cz. 2. Naszą siłą dobre rolnictwo i zdrowie

W Polsce szczególnie istnieją wszelkie warunki, aby powstały i funkcjonowały miliony arek dobrego rolnictwa, zdrowia i samowystarczalności!

DLACZEGO W POLSCE?

Polska jest obdarzona dużymi obszarami w miarę żyznych gleb, cechującymi się dużą bioróżnorodnością przyrody. W kraju funkcjonuje jeszcze ponad milion małych i średnich rodzinnych gospodarstw rolnych. To ogromny potencjał do uruchomienia jako podstawa wzmocnienia lokalnej ekonomii, zachowania zdrowia mieszkańców i wolności.

Wszystko to zostanie zniszczone, jeśli globalny rynek pozostanie głównym celem polskiej produkcji rolnej i wizja Czwartej Rewolucji Przemysłowej i Zielonego Ładu Światowego wprowadzana przez Forum Ekonomiczne i WHO zostanie zaakceptowana przez polskich decydentów.

Nasze dobre zdrowie psychiczne, fizyczne i duchowe oraz nasza wolność zależą od przejęcia przez nas kontroli nad łańcuchem pokarmowym. Tymczasem centralny system sterowania – w postaci Światowego Forum Ekonomicznego i WHO – planuje Zielony Ład i Wielki Reset, co oznacza koniec tradycyjnych gospodarstw rodzinnych i cyfryzację/robotyzację rolnictwa. Żywność ma się stać całkowicie syntetyczna, a jej wytwarzanie ma być oparte na „nauce” i produkcji laboratoryjnej. Alternatywą ma być też żywność na bazie insektów i robaków. Towarzyszyć temu ma przymusowe przesiedlanie mieszkańców wsi do miast, funkcjonujących jako „inteligentne miasta|” 5G kontrolowane przez „internet rzeczy”.

Aby przeciwstawić się ambicjom zwolenników Nowego Porządku Świata, konieczne jest całkowite uwolnienie rolnictwa od korporacji i jego powrót do korzeni: zapewnienie lokalnej samowystarczalności i narodowego bezpieczeństwa żywnościowego; wyżywienie wszystkich obywateli ogólnie dostępną żywnością dobrej jakości, bez szkodzenia naturalnemu środowisku.

Konieczne jest całkowite odejście od modelu, w którym państwo i korporacje kontrolują łańcuch żywieniowy. Nie ma tu miejsca na żaden kompromis!

Niech idea BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA stanie się codziennością każdego konsumenta! To jedyna droga do tego, abyśmy byli wolni i mieli zapewniony autentyczny dostęp do możliwie najlepszej żywności.

(Autorka: Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info