Bez rolników nie będzie żywności i natury – Petycja – list otwarty wspierający rolników do Premiera Rządu RP i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nie może być „zielonych” rozwiązań, jeśli nie są one podejmowane w bezpośrednim partnerstwie z rolnikami.

Rolnicy muszą mieć odpowiednie wsparcie (finansowe i ustawowe), aby zmieniać sposoby upraw i hodowli na bardziej przyjazne dla naturalnego środowiska, w przeciwnym razie nie będzie można osiągnąć postępu w tym kierunku. Ponoszą oni pełną odpowiedzialność za wyżywienie narodu, ale ostatnio zostali poddani dodatkowej presji przez wezwania do „ratowania świata” przed „globalnym ociepleniem / zmianami klimatu”.

Zgodnie z wiedzą naukową, popartą wieloletnimi obserwacjami (danymi metorologicznymi) klimatu Ziemi, całkowicie nie zgadzamy się z założeniem „globalnego ocieplenia spowodowanego przez człowieka”. W pełni popieramy pogląd rolników, że Zielony Ład jest niedorzecznym oszustwem.

Oprócz wyżej wymienionych kwestii, rolnicy mają poważne problemy finansowe: koszty produkcji rolnej i paliwa stale rosną, a nadmiar zagranicznych nadwyżek żywności zalewa ich tradycyjne rynki, podcinając ich zdolność do przetrwania.

Polityka ochrony przyrody opracowywana w Brukseli i Warszawie może być skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie zintegrowana z potrzebami rolników. Nie mamy wątpliwości, że przyjęcie takiej propozycji spotkałoby się z szerokim poparciem społecznym.

Domagamy się więc natychmiastowego podjęcia przez rząd RP wprowadzenia polityki, która spełni powyższe warunki. My, niżej podpisani, w pełni popieramy ten postulat.

Petycję podpisali m.in.:

– Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP, Fundacja Stop NOP “Wolność i Zdrowie”, Stowarzyszenie LUDZIE PRZYSZŁOŚCI, Polskie Stowarzyszenie Niezależnych Lekarzy i Naukowców, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Ochrony Środowiska i Praw Człowieka, Stowarzyszenie WIR Masz Głos Wrocław, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO;

– naukowcy: Dr Jacek J. Nowak, em. prof. SW, Prof. dr hab. Ryszard Zajączkowski, Dr hab. n. med. Dorota Sienkiewicz, Dr nauk rolniczych Katarzyna Wyrzykowska, Dr Janusz Niemier, Dr Jacek Jaworski.

Więcej: https://www.icppc.pl/pl/bez-rolnikow-nie-bedzie-zywnosci-i-natury-petycja-list-otwarty-wspierajacy-rolnikow/

(Opracowanie: Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info