Europejska inicjatywa obywatelska „Trust and Freedom”

Od 28 listopada 2023 do 28 listopada 2024 roku można zbierać podpisy pod europejską inicjatywą obywatelską „Trust and Freedom”. Celem inicjatywy jest wezwanie Komisji Europejskiej do uchwalenia przepisów, które będą sprzyjać wolności, przejrzystości, odpowiedzialności i indywidualnemu zaangażowaniu w UE.

Chodzi o ustanowienie i wzmocnienie mechanizmów kontroli i równowagi, tak aby instytucje UE reagowały na potrzeby i interesy obywateli, przy jednoczesnym poszanowaniu praw człowieka zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Celem inicjatywy jest więc ochrona godności ludzkiej i uznawanie świadomej zgody. Jest nim również wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania aktu prawnego dla państw członkowskich w sprawie definicji świadomej zgody, promującego prymat godności ludzkiej, wolności i autonomii cielesnej w Unii Europejskiej.

Inicjatywa służy przede wszystkich ochronie podstawowych wolności i praw człowieka oraz, w razie jej przyjęcia, daje znaczne szanse na podjęcie przez Komisję Europejską przepisów chroniących świadomą zgodę osoby ludzkiej.

Aby inicjatywa się udała, każde z państw Unii Europejskiej musi zebrać minimum podpisów wymagane na dany kraj. W całej Unii Europejskiej trzeba łącznie zebrać milion podpisów poparcia.

Zachęcamy Państwa do włączenia się do inicjatywy, aby wywrzeć nacisk na Komisję Europejską w sprawie poszanowania godności ludzkiej oraz świadomej zgody.

Podpis można złożyć tutaj: Europejska inicjatywa obywatelska – formularz poparcia (europa.eu)

(Opracował: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info