Pakt migracyjny przyjęty! „Wszyscy mamy prawo czuć się oszukani”

Parlament Europejski przyjął pakt migracyjny. Oznacza to, że Polska będzie przymuszona do przyjmowania nielegalnych imigrantów, którzy zostaną do nas wysłani z innych krajów Unii Europejskiej. Polska może odmówić. Ale wówczas będzie musiała zapłacić 20 tys. euro za każdego nie przyjętego imigranta…
https://medianarodowe.com/2024/05/14/pakt-migracyjny-przyjety-wszyscy-mamy-prawo-czuc-sie-oszukani/