Petycja w obronie rolnictwa i żywności przed nowym GMO

NGT (nowe techniki genomowe), a konkretnie rośliny NGT, zwane nowym GMO (*), są podstępnym narzędziem Europejskiego Zielonego Ładu w sferze rolnictwa i podobnie, jak „stare” GMO, stanowią totalne zagrożenie dla naszej wolności, środowiska oraz dla gospodarki. Rośliny NGT kategorii 1 byłyby traktowane jak rośliny konwencjonalne i zwolnione z wymogów prawodawstwa dotyczącego GMO.

W obliczu tego zagrożenia Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO oraz Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) wraz z grupą świadomych tego zagrożenia ludzi wystosowała ostatnio do władz naszego kraju (Ministrów: Rolnictwa, Klimatu i Środowiska oraz Zdrowia) petycję/list otwarty:

(https://doprawdy.info/2024/05/petycja-list-otwarty-w-interesie-publicznym-nowe-gmo-koniem-trojanskim-nr-2/
https://doprawdy.info/2024/05/wystosuj-petycje-w-obronie-rolnictwa-i-zywnosci-przed-nowym-gmo/).

Petycja ta:

  1. przypomina, że wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) stwierdził jednoznacznie, że organizmy tworzone nowymi technikami mutagenezy (rośliny NGT) podlegają w pełni przepisom unijnego prawa o GMO,
  2. stwierdza, że dotychczasowe rządy i parlament, mimo upływu prawie sześciu lat
    i wcześniejszych apeli Koalicji Polska Wolna od GMO ignorowały to orzeczenie TSUE
    i blokowały wprowadzenie do obowiązującego ustawodawstwa krajowego i do polskiego porządku prawnego przepisów nakazujących stosowanie regulacji przewidzianych dla GMO w stosunku do NGT,
  3. domaga się dostosowania Ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach
    i organizmach genetycznie zmodyfikowanych do wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-528/16 z dnia 25 lipca 2018 r.
  4. konfrontuje deklaracje o zaletach roślin NGT (nowego GMO) z faktami naukowymi.

W dalszej części petycji przedstawione są poprawki (opracowane przez prawnika Koalicji) konkretnych przepisów prawa, niezbędne do nowelizacji ww ustawy.

To nasz wspólny interes, rolników i konsumentów, by zablokować wpuszczenie nowego GMO (roślin NGT) do polskiego rolnictwa i żywności i wysłać do władz taką petycję.

(*) Więcej o nowym GMO w materiałach konferencji i warsztatów „UWAGA! Nowe GMO Koniem Trojańskim” na stronach: https://doprawdy.info/2023/08/warsztaty-i-narada-pt-uwaga-nowe-gmo-koniem-trojanskim/ oraz https://doprawdy.info/2023/12/konferencja-nowe-gmo-koniem-trojanskim-data-27-01-2024/ .

(Opracował: Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info