Pieniądz dodatni – część 1

Ratunkiem dla naszej cywilizacji jest pieniądz dodatni, czyli taki, który nikogo nie zadłuża i nie znika z systemu, gdy wybija data spłaty kredytu.

Autodar i dwa kanały jego dystrybucji

Zasadniczą cechą pieniądza dodatniego, różniącą go od pieniądza ujemnego, jest sposób jego emisji nie jako długu, a jako daru.

Któż jest tajemniczym darczyńcą pieniądza dodatniego i kto jest obdarowywanym, ciśnie się pytanie.

Otóż, darczyńcą pieniądza dodatniego jest społeczeństwo, które dzięki wewnętrznemu samozorganizowaniu się w państwo (efekt synergii) uzyskuje korzyść z senioratu*, będącego tej samoorganizacji emanacją (a raczej kreacją). Seniorat (od seniora=suwerena) to korzyść, jaką odnosi wolne społeczeństwo z emisji własnego, suwerennego pieniądza, wykreowanego ex nihilo.

Wyrazem samoorganizacji społeczeństwa w państwo jest system podatkowy, czyli składka obywateli i firm na potrzeby ogólne wszystkich obywateli. Umiejętność zorganizowania się społeczeństwa w państwo zdolne do ściągania podatków i finansowania potrzeb ogólnych, to zarazem baza dla suwerennego pieniądza, za pomocą którego odbywa się ściąganie podatków. Suwerenny pieniądz jest zakotwiczony w suwerennych podatkach!

* Seniorat (senioraż, renta emisyjna, renta mennicza) – dochód z tytułu emisji pieniądza przez bank centralny, który posiada monopol na produkcję środków pieniężnych.

W czasach produkcji pieniądza opartego na kruszcu, seniorat był różnicą między ceną monet oferowanych przez mennicę (będącą zwykle pod nadzorem władcy) a wartością kruszcu w tych monetach. Seniorat taki po odjęciu kosztów funkcjonowania mennicy był dochodem władcy.

W czasach współczesnych seniorat jest źródłem przychodów publicznych (zwłaszcza w okresie wysokiej inflacji) i finansuje deficyt budżetowy w sposób bezpośredni lub pośrednio przez inwestycje na rynku pieniężnym. (Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Seniorat_(renta_emisyjna) )

Cały artykuł: Pieniądz ujemny czy pieniądz dodatni

(Autor: Krzysztof Lewandowski)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info