Posłowie wzywają do wprowadzenia zakazu korzystania ze smartfonów przez osoby poniżej 16 roku życia w Wielkiej Brytanii i ustawowego zakazu w szkołach

https://www.theguardian.com/technology/article/2024/may/25/mps-urge-under-16s-smartphone-ban-statutory-ban-schools

Kilka innych państw wprowadziło ograniczenia lub całkowite zakazy używania telefonów komórkowych w szkołach. Oto niektóre z nich:

  1. Francja: W 2018 roku Francja wprowadziła zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i średnich. Zakaz dotyczy także innych urządzeń elektronicznych, takich jak tablety. Celem tej regulacji jest poprawa koncentracji uczniów i stworzenie lepszych warunków do nauki.
  2. Włochy: Włoskie Ministerstwo Edukacji zaleca ograniczenie używania telefonów komórkowych w szkołach, a niektóre szkoły wprowadziły lokalne zakazy.
  3. Australia: W kilku stanach Australii, takich jak Nowa Południowa Walia i Wiktoria, wprowadzono zakazy używania telefonów komórkowych w szkołach. Każdy stan ma swoje zasady i regulacje w tym zakresie.
  4. Szwecja: W 2019 roku w Szwecji wprowadzono przepisy, które pozwalają dyrektorom szkół na zakazanie używania telefonów komórkowych w czasie lekcji i przerw.
  5. Chiny: W 2021 roku Chiny wprowadziły zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach, aby poprawić wyniki w nauce i zapobiegać uzależnieniu od technologii.
  6. Grecja: W Grecji istnieje zakaz używania telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i gimnazjach.
  7. Indie: W niektórych stanach Indii, takich jak Uttar Pradesh i Maharashtra, wprowadzono zakazy używania telefonów komórkowych w szkołach, aby zapobiec nadużyciom i poprawić wyniki edukacyjne.
  8. Kanada: W niektórych prowincjach Kanady, takich jak Quebec, Alberta i Ontario, szkoły mają własne zasady dotyczące używania telefonów komórkowych, które mogą obejmować zakazy lub ograniczenia.
  9. Niemcy: W niektórych landach Niemiec istnieją zasady dotyczące używania telefonów komórkowych w szkołach, które mogą obejmować zakazy podczas lekcji lub określonych godzin.
  10. USA: W Stanach Zjednoczonych, kwestia używania telefonów komórkowych w szkołach jest regulowana na poziomie stanowym lub lokalnym. Niektóre szkoły wprowadziły zakazy używania telefonów komórkowych podczas lekcji lub w określonych obszarach szkoły.

Regulacje te mają na celu poprawę jakości edukacji i zdrowia psychicznego uczniów poprzez zmniejszenie rozproszenia uwagi oraz przeciwdziałanie uzależnieniu od technologii. Zakazy mogą się różnić w zależności od regionu i szkoły, a także być modyfikowane zgodnie z lokalnymi potrzebami i warunkami.

Źródło zdjęcia: wikipedia – cc