Różowa soja firmy Moolec wytwarza komórki wieprzowe

…Program zajmujący się tworzeniem zamienników mięsa firmy Moolec
pozwolił uzyskać w „świńskiej soi” 26,6% całkowitego rozpuszczalnego
zwierzęcego białka w nasionach, co czterokrotnie przekroczyło początkowe przewidywania naukowców…
… Oznacza to, iż taka zmodyfikowana genetycznie soja GMO będzie podstawą w kiełbasach, burgerach i tym podobnych produktach. Oczywiście nie przeprowadzono żadnych długofalowych badań bezpieczeństwa tego hybrydowego roślinno-zwierzęcego produktu — świńskiego mięsa rosnącego w nasionach soi…