Zmiany na skutek rolniczych protestów w Europie

…Te zmiany, chociaż idące w dobrym kierunku, są tylko małym przyczynkiem do rozwiązania problemów związanych z aktualną sytuacją w rolnictwie. Jako Wielkopolska Izba Rolnicza apelujemy o poważną debatę o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej. Ta polityka musi uwzględniać cele związane z bezpieczeństwem żywnościowym oraz gwarancją godziwych dochodów rolników…… Apelujemy również o uruchomienie mechanizmów, które wzmocnią pozycję rolnika na rynku wobec miażdżącej siły przetargowej sieci detalicznych i koncernów…

http://nowoczesnafarma.pl/Zmiany-na-skutek-rolniczych-protestow-w-Europie.html