Globalne organizacje przeciw ludziom

Dla tych, którzy nie rozpoznali prawdziwych barw instytucji globalnych odpowiedzialnych za działanie na rzecz pokoju na świecie, zdrowia i praw człowieka, z pewnością szokiem będzie uświadomienie sobie, że ciała międzynarodowe są częścią problemu, a nie rozwiązania. Na czele tej listy jest Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), a zaraz za nią Światowa Organizacja Zdrowia i Światowe Forum Ekonomiczne. Te trzy instytucje są nierozerwalnie połączone.

Są współwinne starannie zaplanowanego programu uwikłań, który zaciemnia prawdę, przeciąga dyskusję i uchyla się od podejmowania działań, prezentując się jednocześnie jako „troskliwa twarz globalnego dobrobytu”. Są agentami elitarnego globalistycznego dążenia do Nowego Porządku Świata. Plan celowo nastawiony na to, aby instytucje korporacyjnej bankowości były odpowiedzialne za globalizację i realizację tego fałszywego zielonego programu. Odrzuca on prawdziwą mądrości i doświadczenia niezależnych rolników, rzemieślników oraz lokalnych/regionalnych przedsiębiorstw, które stanowią jedyną godziwą podstawę dla kreatywnej i zróżnicowanej gospodarki krajowej i międzynarodowej.

Klasa polityczna jest szkolona w sztuce samozachowawstwa; głównie poprzez kłamstwo i rażące uchylanie się od obowiązków.
Jest całkowicie jasne, że elita rządząca/rząd cieni uważa całą ludzkość za użyteczną tylko w takim stopniu, w jakim służy ich celowi, jakim jest osiągnięcie „dominacji w pełnym spektrum”.

Równie jasne jest – choć o wiele bardziej tragiczne – że miliardy obywateli planety akceptują takie zachowanie jako „nową normalność” światowego zarządzania, tym samym spektakularnie uchylając się od obowiązku nagłośnienia tego i podjęcia działań.

Każdy z nas ma kluczową rolę do odegrania, aby zapobiec popadnięciu naszego świata w otchłań. Jaka to może być rola? Słyszę, jak niektórzy pytają.

Oznacza to po prostu trzymanie się ludzkiej przyzwoitości, moralnej odwagi i determinacji, aby działać jako strażnicy zdrowia i dobrobytu całej ludzkości i planety. Ludzkość i planeta są od siebie nierozłączne.

Jesteśmy zobowiązani, czy to jako „generałowie, czy jako żołnierze piechoty”, do obrony i zachowania tego, co zostało nam podarowane przez Najwyższego.

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info