Polityczne zaniechania i realizowane ludobójstwo:

Analiza decyzji władz a konsekwencje społeczne i narodowe

Podstawowa definicja ludobójstwa:

Ludobójstwo – zbrodnia przeciwko ludzkości, obejmująca celowe wyniszczanie całych lub części narodów, grup etnicznych, religijnych lub rasowych poprzez: fizyczne zabójstwa członków grupy; wstrzymanie urodzeń w obrębie grupy; stworzenie warunków życia obliczonych na fizyczne wyniszczenie; przymusowe odbieranie dzieci.

Niniejszym informuję polityków i wszelakie władze, że zbrodnie ludobójstwa nigdy się nie przedawniają a każdy polityk, jak również wszelakie służby, powinien / powinny wziąć sobie do serca omawiany temat…

… W obliczu coraz częstszych wyzwań społecznych, ekonomicznych i psychologicznych, które dotykają współczesne społeczeństwa, niezwykle istotne staje się zrozumienie wpływu decyzji politycznych na kształtowanie sytuacji społecznej i ludzkiego doświadczenia. Wiele z tych decyzji będzie mieć daleko idące konsekwencje…

… Skoncentruję się na zaniedbaniach i niedopełnieniach obowiązków władz w reagowaniu na sygnały alarmowe dotyczące kryzysów ekonomicznych i psychologicznych oraz na politycznych decyzjach, które prowadzą do dyskryminacji, wykluczenia społecznego i manipulacji społeczeństwem a co w konsekwencji staje się czynnikiem ludobójstwa…

… Ludobójstwo może przybierać różne formy, w tym te bardziej ukryte i pozornie mniej dramatyczne, takie jak trucie chemikaliami spożywczymi, powodowanie ubóstwa, utrudnianie dostępu do służby zdrowia, deprawacja warunków życia, generowana społeczna deprawacja, narzucanie niemożliwych do uniesienia opłat oraz narzucanie obowiązków niemożliwych do zrealizowania…

… Decyzje polityczne pełnią kluczową rolę w kształtowaniu sytuacji, w których ludobójstwo jest realizowane. Przyzwolenie na toksyczne substancje w środowisku, brak odpowiednich badań długoterminowych, destabilizacja służby medycznej, realizowanie ubóstwa całego narodu, czy zaniechanie działań prewencyjnych prowadzi do stopniowego wyniszczania grup społecznych poprzez wpływ na ich zdrowie i warunki życia.

(Fragmenty wybrała: Jadwiga Łopata)

Cały artykuł: https://bitomat.wordpress.com/2024/02/25/polityczne-zaniechania-i-realizowane-ludobojstwo-analiza-decyzji-wladz-a-konsekwencje-spoleczne-i-narodowe-wprowadzenie/

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info