Wersja długa: Petycja – list otwarty w interesie publicznym

Dotyczy: stanowiska rządu na propozycję Komisji Europejskiej w zakresie nowych technik genomowych (NGT – New Genomic Techniques).

Pobierz