UWAGA! Nowe GMO Koniem Trojańskim! NIEJASNE stanowisko Rządu RP w zakresie nowych technik genomowych (NGT)

PETYCJA – LISTY OTWARTE w interesie publicznym                                  
Dotyczące:  stanowiska rządu RP na propozycję Komisji Europejskiej w zakresie nowych technik genomowych (NGT – New Genomic Techniques).

List otwarty: Przewodniczący Rady do spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski

List otwarty: Minister Klimatu i Środowiska Pani Anna Moskwa

List otwarty: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Robert Telus

List otwarty: Minister Zdrowia Pani Katarzyna Sójka

List otwarty: Premier Rządu RP Pan Mateusz Morawiecki

List otwarty: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda