Autorzy

Grażyna Bakunowicz – z wykształcenia socjolog, z zawodu trener i facylitator z kilkunastoletnim doświadczeniem pracy w biznesie. Żona i mama trzech córek. Sercem dąży do Prawdy oraz kocha wolność, dlatego od dziecka ciągnie ją w stronę działań społecznych. Przez 10 lat doradca rodzinny, od 2020 roku działacz wolnościowy. Obecnie współtworzy portal Doprawdy.info.

Ewa Gierula – dyplomowany dietetyk, psychodietetyk, autorka książek pt. Zdrowe Dzieci – o utrzymywaniu dzieci w zdrowiu i wyprowadzaniu z choroby bez leków i suplementów, Zdrowa Rodzina – książka kucharska oraz Żywność a zdrowie człowieka, autorka strony internetowej zdrowedzieci.org.pl i kanału YouTube – Zdrowe Dzieci – Zdrowa Rodzina, żona i matka, w 2009 r. zaczęła sukcesywnie wprowadzać zmiany w sposobie odżywiania swojej rodziny, jednocześnie zdobywając i pogłębiając wiedzę na temat odżywiania i zdrowia. Bodźcem do tych zmian były chroniczne problemy zdrowotne córki i syna, którym lekarze nie potrafili skutecznie pomóc. Zmiana diety okazała się kluczem do uzyskania trwałego i całościowego zdrowia nie tylko u dzieci, ale również u rodziców.

Jacek Jaworski – Urodził się w Krakowie, skończył liceum o profilu biologiczno – chemicznym, a następnie fizykę na UJ. Interesuje się radiestezją, religiami, budową wszechświata, wpływem myśli na kreację rzeczywistości. Lubi podróżować, prowadzi bloga, napisał i wydał książkę science – fiction „Inny wariant” pod pseudonimem Jack Mac Lase.

Ryszard Kulik – doktor psychologii, trener, publicysta. Od 1992 r. zaangażowany w prowadzenie edukacji ekologicznej i działalność społeczną związaną z ochroną przyrody. Współzałożyciel Fundacji Klubu Myśli Ekologicznej. Współpracuje z takimi organizacjami jak Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Klub Gaja, Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”. Laureat nagród „Zielony Czek” Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, „Dobromir roku 2013” Ekologicznego Kongresu Gospodarczego, „Ekolaur 2019” Polskiej Izby Ekologii i Konkursu POP Science Festiwalu Nauki 2020. Autor książek i artykułów poświęconych relacji człowiek – przyroda, m.in. „Odkrywanie natury. Praktyka głębokiej ekologii”, „Jak kształtować postawy proekologiczne. Trening grupowy w edukacji ekologicznej”, czy „Człowiek wobec natury. Psychologia ochrony przyrody”. Członek redakcji miesięcznika „Dzikie Życie”; regularnie publikuje swoje eseje również w Gazecie Wyborczej. W swojej działalności czerpie inspirację przede wszystkim z bliskiego kontaktu z dziką przyrodą, z psychologii humanistycznej oraz filozofii głębokiej ekologii. 

Jadwiga Łopata – Inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC, Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Od 35 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka. Prowadzi edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Dr Jacek J. Nowak – emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego, przez 10 lat członek Scientific and Medical Network, obecnie niezależny naukowiec, współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO. https://renesans21.pl/wydarzenia/forum-swiadomych-wyborcow/wykladowcy/jaceknowak/

Damian Prędota – student kierunku Elektronika i Telekomunikacja na Politechnice Wrocławskiej od 2020. Działacz społeczny i wolnościowy od 2018 roku. Współzałożyciel oraz członek Polskiego Społecznego Pogotowia Antyspesowego w 2019 roku. Współzałożyciel Stowarzyszenia Zdrowa Polska Czyńmy Dobro w 2018 roku. Wstąpił do Koalicji Polska Wolna od 5G oraz do Stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan w 2019. W Koalicji jest po dziś dzień, a stowarzyszenie Dobrostan w grudniu 2022 się rozwiązało i zostało przejęte przez nowe Stowarzyszenie Synergia, którego jest członkiem po dziś dzień. W styczniu 2023 miał głośny na cały kraj wywiad w NTV na temat wygranej sprawy z Ministerstwem Zdrowia dotyczącej udostępnienia informacji publicznej na temat szczepień COVID-19. W okresie marzec-czerwiec 2023 współpracował z NTV i był szkolony na pomocnika w studiu NTV we Wrocławiu, jednak zrezygnował z powodu kolizji ze studiami dziennymi. Od lutego 2023 współpracuje z portalem Do Prawdy. 25 lutego 2023 został dziennikarzem obywatelskim redakcji Martwy Obywatel Tomasza Stupnowicza, po który jest po dziś dzień. W marcu 2023 pomagał bronić niezależnych i uczciwych lekarzy, w ramach United For Freedom, prześladowanych przez NIL. ,,Od 21 lipca 2023 oficjalnie jest uznawany za członka Komisji Etycznej międzynarodowej organizacji praw człowieka United For Freedom, jako asystent zastępcy dyrektora ds. międzynarodowych, i w jej ramach zajmuje się niebezpieczeństwem szczepień, w szczególności HPV, ale też szczepionkami COVID-19 oraz zajmuje się także łamaniem praw człowieka, praw obywatelskich oraz praw dziecka związku ze szczepionkami. Występuje do organów i instytucji państwowych ze stosownymi pismami”..”
https://uff-org.com/pl/szczepionki-przeciwko-hpv/
https://uff-org.com/pl/naczelna-izba-lekarska-przeciwko-niezaleznym-i-uczciwym-lekarzom/
https://uff-org.com/pl/ethics-commission/ 
https://uff-org.com/pl/pisma-damiana-predoty-w-zwiazku-ze-szczepieniami/ 

Sir Julian Rose – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia”, „Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” oraz setek artykułów www.renesans21.pl. Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce.

Krystyna Zaremba – Urodziła się i mieszka na stałe w Wielkiej Brytanii (rodzice walczyli w Armii Andersa, dziadkowie w powstaniach). Tam ukończyła studia (psychologię i socjologię). Później studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Krystyna mówi, że „sztuka, kontakt z przyrodą, polska kultura i wychowanie dawało jej drogowskaz do życia”. Dobrze zna kulturę, literaturę i historię Polski.

 ————————