Konferencja „Nowe GMO Koniem Trojańskim”

MATERIAŁY Z KONFERENCJI „Nowe GMO Koniem Trojańskim” Warszawa, 27.01.2024

Prezentacje

Historia działań Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO – Anna Szmelcer

Nowe GMO wpychane konsumentom i rolnikom bez ich zgody i świadomości. Kto jest przeciwny ograniczeniom i dlaczego? – Julian Rose + tłumaczenie

Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO – Jacek Nowak

Bank prawdziwych nasion, starych odmian to bezcenna skarbnica genów – Monika Podsiadła

Sytuacja prawna – dlaczego musi być uregulowana. Propozycja treści ustawy – Paweł Połanecki

Jak wykorzystać strategie działań, które doprowadziły do pokonania korporacji Monsanto i wprowadzenia w Polsce prawa uniemożliwiającego uprawę GMO? – Jadwiga Łopata


POBIERZ PETYCJĘ – LIST OTWARTY DO Ministra Klimatu i Środowiska – pobierz załącznik do petycji

POBIERZ PETYCJĘ – LIST OTWARTY DO Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pobierz załącznik do petycji

List otwarty/petycja „Nowe GMO Koniem Trojańskim” do Prezydenta RP – pobierz list otwarty


Data: 27.01.2024

Adres: 00-682 Warszawa, ul. Hoża 66/68 

PROGRAM

10:00 rejestracja
10:15 Powitanie i przedstawienie celu konferencji – Anna Szmelcer, Paweł Połanecki i Tadeusz Rolnik
10:45 Historia działań Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO – Anna Szmelcer i Anna Bednarek
11:00 Nowe GMO wpychane konsumentom i rolnikom bez ich zgody i świadomości. Kto jest przeciwny ograniczeniom i dlaczego? – Julian Rose + tłumaczenie
11:30 Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO – Jacek Nowak
12:00 Bank prawdziwych nasion, starych odmian to bezcenna skarbnica genów – Monika Podsiadła
12:15 Sytuacja prawna – dlaczego musi być uregulowana. Propozycja treści ustawy – Paweł Połanecki
12:45 Jak wykorzystać strategie działań, które doprowadziły do pokonania korporacji Monsanto i wprowadzenia w Polsce prawa uniemożliwiającego uprawę GMO? – Jadwiga Łopata
13:00 deklaracja końcowa
13:30-14:30 Przerwa 

UWAGA! zapraszamy wszystkich, którzy chcą Polski wolnej od GMO, dostępu do dobrej żywności i mogą poświęcić trochę czasu, aby działać na rzecz stowarzyszenia Polska Wolna od GMO na:
14:30 -16:00 Spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO – prowadzi Zarząd 

REJESTRACJA KONIECZNA tutaj: https://forms.gle/RzzDgTuusGY2gS9t7

Wykładowcy:

Anna Maria Bednarek

Data i miejsce urodzenia: 6.07.1952, Jeleśnia E-mail : best_proeko@o2.pl, WYKSZTAŁCENIE 1987-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. 1971-1976 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Górniczy, Przeróbka Surowców Mineralnych. 2001- 2002 Politechnika Śląska w Gliwicach – Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. 2007- 2008 Główny Instytut Górnictwa – Studia Podyplomowe z zakresu Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA ZAINTERESOWANIA 2001 Szkoła Controllingu w Katowicach – Seminarium III stopnia Programu Kształcenia Controllerów, zrównoważony rozwój Czytaj dalej…

Jadwiga Łopata

Inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC, Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Od 35 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka. Prowadzi edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

Dr Jacek J. Nowak

Emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w WarszawieI. Specjalizuje się w zakresie:
I. 1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.
II. 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,- przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,- obecnie niezależny naukowiec,- współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO. Czytaj dalej..

Monika Podsiadła

Z wykształcenia jestem pedagogiem i animatorem kultury, z pasji animatorem permakultury. Od ponad 20 lat mieszkam na wsi w społeczności alternatywnej. Współpracuję od lat z ruchem ekowiosek Europy i także tu na Polskim gruncie działam w tej materii. Permakultura stała się moim życiem, płynie w mojej krwi, jak również holistyczne podejście, poszukiwanie dróg powrotu do źródła, wolności. Jestem współautorką książki pt.: “Ogrody Permakultury. Dotknąć Ziemi”.
Jak kot często stąpam swoimi drogami, wytaczam nowe. Działam!
www.permakultura.com.pl

Paweł Połanecki

Inżynier i ekonomista : absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej – Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych. Współzałożyciel Koalicji Polska Wolna od GMO. 2006 r. Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego ( 2001-2006 ), współorganizator ogólnopolskiej deklaracji wszystkich sejmików wojewódzkich o woli stworzenia stref wolnych od GMO. Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO od 2006 r. Ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych ( m.in. Paryż , Wiedeń, Bruksela, Bolonia, Londyn, Lucerna, Gandawa ) dot. prawnych i socjologicznych aspektów stosowania biotechnologii w rolnictwie i żywności. Współorganizator konferencji i sympozjów szkoleniowych dot. szkodliwości stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Autor pracy naukowej nt. prawnych aspektów GMO opublikowanej w biuletynie Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk https://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html Autor poprawek do ustawy o nasiennictwie, ustawy o paszach i ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, które wprowadzał metodą lobbingu ( nr rejestru 0081 ) prowadzonego na ternie Sejmu na rzecz Koalicji Polska Wolna od GMO, liczne wystąpienia i interwencje w trakcie debat komisji sejmowych i konferencji. Współorganizator pikiet i demonstracji na rzecz Polski Wolnej od GMO. Uczestnik licznych debat i wywiadów radiowych , telewizyjnych i prasowych dot. sporu pomiędzy skorumpowanymi naukowcami i koncernami biotechnologicznymi, a interesem reprezentowanym przez obrońców środowiska i rolnictwa konwencjonalnego. Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. – prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska na terytorium RP.

Tomasz Rolnik

Tadeusz Rolnik – prowadzi razem z żoną Agnieszką gospodarstwo ekologiczne, uprawiają stare odmiany zbóż. Tadeusz jest inicjatorem akcji „Cała Polska piecze chleb” i współzałożycielem Fundacja dla Ziemi i Chleba. W swoim gospodarstwie organizuje co roku ekologiczne dożynki i spotkania informacyjno-edukacyjne.
Więcej: Tadeusz Rolnik TV https://www.youtube.com/channel/UCn6GE4o65J8D0uH87aA-ZuQ i https://wyciskajzdrowie.pl/pl/i/O-firmie/8

Sir Julian Rose

Współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia”, „Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” oraz setek artykułów www.renesans21.pl. Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce.

Anna Szmelcer

Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, specjalizacja z mikrobilogii na wydziale Śląskiej Akademi Medycznej. Członek komisji sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO. Od 7 lat przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Od lat zaangażowana w walce o polskie dobre rolnictwo, ochronę środowiska. Organizatorka i współorganizatorka wielu protestów. Brała także udział w konferencjach oraz wygłaszała odczyty, wykłady na temat szkodliwości GMO.

—————————