Poszukujemy do portalu “Do Prawdy”

Poszukujemy następujących współpracowników do portalu “Do Prawdy”:

 1. do wyszukiwania zdjęć/ilustracji do tekstów
 2. do tworzenia grafik
 3. do tłumaczenia krótkich tekstów
 4. do wyszukiwania ciekawych informacji i robienia z nich skrótów (do pół strony tekstu)

Jest to nasza praca społeczna dla Polski i społeczeństwa. Zapraszamy ideowych ludzi!

Zainteresowanych prosimy o odpowiedzi na poniższe pytania:

 1. Na jakich portalach społecznościowych prowadzą Państwo profile?
  a) jakiego typu to są profile: osobiste czy tematyczne lub grupy?
 2. Jakimi umiejętnościami mogą Państwo się podzielić w ramach wsparcia Do Prawdy? np.:
  a) czy potrafisz przygotowywać grafiki do mediów?
  b) stworzyć stronę internetową Do Prawdy?
  c) rozsyłać informacje Do Prawdy?
  d) weryfikować wiarygodność informacji w jakich dziedzinach?
  e) tłumaczyć z jakiego języka?
  f) inne? np. prowadzenie księgowości
 3. Jakie tematy uważają Państwo za warte poruszenia jako Do Prawdy? Prosimy o propozycje.
 4. Ile czasu mogą Państwo poświęcić na działalność w ramach Do Prawdy?

ODPOWIEDZI PROSIMY PRZESYŁAĆ NA ADRES: kontakt@doprawdy.info