Zasady

Zasady dotyczące tekstów

  1. Poruszamy tematykę aktualną i dotyczącą ważnych spraw (dających wgląd w sytuację). Nie ograniczamy zakresu tematycznego – prosimy o wszystkie informacje z Polski i ze świata o tym, co ma wpływ na nasze życie, środowisko, rozwój, o życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym, polityką itd. itp.
  2. W tekście musi być odwołanie do sprawdzonych faktów, z podaniem linków do tych faktów/badań naukowych lub np. do własnego dłuższego artykułu/filmu/wywiadu.
  3. Prosimy o teksty długości do ok. 25 wierszy czcionką 12 pkt. (ok. pół strony A4)
  4. Na końcu tekstu są podane ewentualnie materiały pogłębiające (linki lub tytuły artykułów/plików, które będą przesłane do sztabu Do Prawdy na adres: kontakt@doprawdy.info )
  5. Na stronie www.doprawdy.info robiony jest automatyczny skrót, dlatego na początku tekstu podajemy kluczowe treści – w dwóch pierwszych zdaniach trzeba zawrzeć to, co przyciągnie uwagę, zaintryguje, pytanie, istotę sprawy, wiadomość-bombę itp.
  6. Teksty prosimy przesyłać na adres: kontakt@doprawdy.info
  7. Teksty będą sprawdzane przez sztab Do Prawdy pod względem wiarygodności i zrozumiałości oraz publikowane po ewentualnych korektach.
  8. Teksty podpisujemy imieniem i nazwiskiem lub pseudonimem (imię i nazwisko do wiadomości sztabu Do Prawdy).
  9. Odpowiedzialność za treść artykułów ponoszą ich autorzy.