Sztab Do Prawdy

Portal ten został powołany na Konferencji „Prawdziwe przywództwo w czasach kryzysu. Jak przetrwać napór Matrixa”, w Krakowie w dniu 21 sierpnia 2022 r. Jest partnerskim portalem z https://truth-not-tyranny.org. Z ważnych powodów natury formalno-prawnej, zmieniliśmy początkową nazwę NAP naszego portalu informacyjnego na nazwę Do Prawdy.

Portal Do Prawdy zarządzany jest przez Sztab Do Prawdy. Należą do niego:

 1. Jadwiga Łopata

  – inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC, Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Od 35 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka. Prowadzi edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

 2. Dr Jacek J. Nowak –

  emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w WarszawieI.

  I. Specjalizuje się w zakresie:
  1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
  2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.

  II. 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego (profesor kontraktowy w latach 1995-2015),
  – przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,
  – obecnie niezależny naukowiec,
  – współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO,

  – redaktor portalu Do Prawdy (www.doprawdy.info).

  III. 9 lat twardej praktyki w zarządzaniu różnymi organizacjami:
  – organizator dwóch spółek dużych spółdzielni oraz przez kilka lat prezes zarządu i dyrektor tych spółek,
  – współorganizator Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (obecnie Szkoły Wyższej) im. B. Jańskiego i członek pierwszego jej Zarządu (funkcje zastępcy rektora i dziekana studiów),
  – członek-założyciel i przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Ekologicznego i Rolniczego Postępu (SERP).

  IV. Wicemistrz świata (na lata 2013-2017) w siatkówce plażowej oldboyów powyżej 60 lat (zdobyty podczas World Masters Games w Turynie w 2013 r. w kategorii czwórek).

  Zdobywca Pucharu Polski w siatkówce plażowej oldboyów 2015 (w kategorii 60 lat i więcej).

  Brązowy medalista Mistrzostw Polski Oldboyów w Siatkówce Plażowej 2019 (najstarszy zawodnik i medalista w kategorii 65 lat i więcej).

  Mistrz Polski Masters (Oldboyów) w Siatkówce Plażowej z roku 2023 w kategorii 70 lat i więcej (najstarszy zawodnik mistrzostw).

  V. Autor m. in. prac prezentujących zagrożenia ze strony glifosatu, GMO i schemizowanego rolnictwa (dla zmylenia społeczeństwa zwanego „konwencjonalnym”), jak zwłaszcza – ważniejsze publikacje:

  a) naukowe:

  • Zagrożenia ze strony glifosatu i Roundupu, najszerzej używanych w uprawach GMO – raport, ICPPC, Warszawa 2016 (https://www.icppc.pl/antygmo/wp-content/uploads/2017/09/raport-glifosat.pdf),

  • Uwalnianie GMO do środowiska rolniczego i żywności a bezpieczeństwo żywnościowe, w: A. Bobko i K. Cynk, red. nauk., „Genetycznie modyfikowane organizmy jako przedmiot oceny moralnej”, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014 (https://www.researchgate.net/publication/313558966),

  • Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna a konkurencyjność rolnictwa i żywności ekologicznej, w: P.F. Borowski, red. „Zmiany jakościowe w otoczeniu a konkurencyjność przedsiębiorstw – ujęcie regionalne i sektorowo-branżowe”. Wyd. Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2007.

  • Zarządzanie ekologiczne w organizacji, w: W. Kowalczewski i W. Matwiejczuk, red. nauk.: „Aktualne problemy zarządzania organizacjami.” Difin, Warszawa 2008 (https://www.academia.edu/32170623/ ),

  b)  popularno-naukowe:

  – Wstrząsające informacje o degradacji gleb i upadku gospodarstw rolnych a strategiczne bezpieczeństwo żywnościowe Polski, w: „Konferencja ‘Zrównoważona koncepcja rozwoju obszarów wiejskich”, 5 maja 2016 r., Wyd. Sejmowe, Warszawa 2017, s. 170-174. (renesans21.pl/wp-content/uploads/2018/11/degradacja.doc),

  – O skutkach uwolnienia GMO do środowiska rolniczego z punktu widzenia metodologii podejmowania racjonalnych decyzji, w: Biuletyn Forum Debaty Publ. nr_16, Wyd. Kancelaria Prezydenta RP, Warszawa 2012,

  Genetycznie modyfikowane organizmy (GMO) i żywność transgeniczna – korzyści i zagrożenia, w: „Ogólnopolska konferencja pt. „Polska wolna od GMO”, Warszawa, Sejm RP, 5 marca 2008, Materiały konferencyjne”,

  Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO, w: konferencja „Uwaga! Nowe GMO Koniem Trojańskim”, Kraków, 16.09.2023 (www.doprawdy.info ),

  FAKTY, MITY i PRAWDA na temat NGT (nowego GMO) (współautor: Wacław Święcicki), (https://doprawdy.info/2023/09/fakty-mity/ ),

  Żywność – podstawowy filar zdrowia. Zagrożenia i jak im przeciwdziałać

  (https://doprawdy.info/2024/03/zywnosc-podstawowy-filar-zdrowia-zagrozenia/)

 3. Sir Julian Rose

  – współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia”, „Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” oraz setek artykułów www.renesans21.pl. Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce.