• Ulotka: UWAGA! STOP nowym technologiom genomowym NGT (nowe GMO)
 • FAKTY, MITY i PRAWDA na temat NGT (nowego GMO)
 • Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO (prezentacja PDF) – Jacek Nowak
 • TWOJA PETYCJA
  Wersja krótka: Petycja – list otwarty w interesie publicznym
  Wersja długa: Petycja – list otwarty w interesie publicznym
  PETYCJA – LISTY OTWARTE w interesie publicznym Dotyczące: stanowiska rządu RP na propozycję Komisji Europejskiej w zakresie nowych technik genomowych (NGT – New Genomic Techniques)
  https://doprawdy.info/2023/08/uwaga-nowe-gmo-koniem-trojanskim-niejasne-stanowisko-rzadu-rp-w-zakresie-nowych-technik-genomowych-ngt/


  CO MOŻESZ ZROBIĆ?
  Przeczytaj: Konferencja 16.09.23 – Do dyskusji – Co możesz zrobić
   

  „UWAGA! Nowe GMO Koniem Trojańskim”

  Materiały z konferencji:

  Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO (prezentacja PDF) – Jacek Nowak

  Historia i ocena kampanii i działań Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO (wersja PDF)– Anna Szmelcer i Anna Bednarek

  Nowe GMO wpychane konsumentom i rolnikom bez ich zgody i świadomości *wersja PDF) – Julian Rose

  Co musimy wywalczyć, aby zabezpieczyć Polskę przed nowym GMO – Jadwiga Łopata


  Zapraszamy na warsztaty i naradę pt. „UWAGA! Nowe GMO Koniem Trojańskim”

  Miejsce: Kraków, Miodosytnia Restauracja&ApartHotel, ul. Świętego Wawrzyńca 6, Kazimierz https://miodosytnia.com.pl/
  Termin: 16 września 2023 godz. 11-16
  Organizatorzy: ICPPC, Do Prawdy, Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO (*)

  Będziesz miał niezwykłą szansę poznać ludzi i ich strategie działań, które doprowadziły do pokonania korporacji Monsanto i wprowadzenia w Polsce prawa uniemożliwiającego uprawę GMO.

  Wspólnie zastanowimy się jak pokonać nowe GMO.


  Zgłoszenia: https://forms.gle/8wMLLmTA3hs5kMby6

  Program:

  11:00 Powitanie i przedstawienie celu spotkania, zapoznanie się z nowymi faktami, pozyskanie członków do Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO – Jadwiga Łopata i Julian Rose
  11:15 Nowe GMO wpychane konsumentom i rolnikom bez ich zgody i świadomości – Julian Rose + tłumaczenie
  11:45 Fakty o nowych technologiach genomowych (NGT) i nowych GMO – Jacek Nowak
  12:15 Historia i ocena kampanii i działań Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO – Anna Szmelcer, Anna Bednarek i ich goście
  12:45 Sytuacja prawna – co musimy wywalczyć, aby zabezpieczyć Polskę przed GMO – Paweł Połanecki
  13:15 Bezpieczna żywność bezpośrednio od rolnika – Ela i Bogdan Chara, Monika Podsiadła, Andrzej Miąsko
  13:45-14:30 Przerwa – poczęstunek prawdziwym jedzeniem z możliwością jego zakupu bezpośrednio od rolników
  14:30 Warsztaty, podział zadań, sprawy formalne – wprowadzenie Jadwiga i Julian
  16:00 “Ziarno świadomości” – rewelacyjny film dokumentalny Rafała Smykowskiego i Filipa Koneckiego, który otrzymał nagrodę miesiąca w kategorii najlepszy film o ochronie środowiska w ramach Cannes World Film Festival oraz dostał się do finału tego festiwalu.

  Wykładowcy:

  Dr Jacek J. Nowak

  Emerytowany profesor Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w WarszawieI. Specjalizuje się w zakresie:
  I. 1) podstaw zrównoważonego rozwoju (ekorozwoju) i zarządzania ekologicznego, a w tym bezpieczeństwa żywieniowego oraz podstaw zdrowia menedżera i jego współpracowników oraz
  2) zastosowań metod nauk ścisłych w ekonomii i zarządzaniu, zwłaszcza w podejmowaniu racjonalnych decyzji, prognozowaniu i symulacyjnych grach decyzyjnych.
  II. 42 lata oficjalnej pracy jako naukowiec i nauczyciel akademicki kolejno w WSE/AE w Krakowie, Uniwersytecie Warszawskim i Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego,- przez 10 lat członek Scientific and Medical Network,- obecnie niezależny naukowiec,- współpracuje z Międzynarodową Koalicją dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC) oraz Koalicją Polska Wolna od GMO. Czytaj dalej..

  Jadwiga Łopata

  Inicjatorka i współzałożycielka Europejskiego Centrum Rolnictwa Ekologicznego i Turystyki-ECEAT, Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC, Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Od 35 lat aktywnie działa na rzecz ochrony i promocji tradycyjnych wartości polskiej wsi oraz naturalnej i kulturowej różnorodności. Za swoją działalność została nagrodzona Nagrodą Goldmana (ekologiczny Nobel), Złotym Krzyżem Zasługi, tytułem „Zasłużona dla Gminy Stryszów”. Jest nominowanym członkiem międzynarodowej sieci Innowatorów dla Dobra Publicznego – Ashoka. Prowadzi edukacyjne tradycyjne gospodarstwo ekologiczne EKOCENTRUM ICPPC www.eko-cel.pl

  Jolanta Dal

  Z wykształcenia: pielęgniarka dyplomowana, mgr filozofii po Uniwersytecie Lubelskim, audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy po Politechnice Krakowskiej. Od 2003 roku wspólnie z mężem prowadzi w Bieszczadach ekologiczne gospodarstwo rolne, agroturystyczne i zagrodę edukacyjną. Absolwentka studiów podyplomowych Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie z zakresu ziół, suplementów diety i kosmetyków naturalnych. Od lat prowadzi na terenie gospodarstwa oraz poza nim warsztaty i szkolenia z zakresu ochrony bioróżnorodności, samowystarczalności, serowarstwa i nie tylko. Członek Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. www.ohanadal.pl

  Sir Julian Rose

  Współzałożyciel i prezes Międzynarodowej Koalicji dla Ochrony Polskiej Wsi-ICPPC www.icppc.pl oraz współzałożyciel Koalicji POLSKA WOLNA OD GMO i 5G. Właściciel jednego z pierwszych ekologicznych gospodarstw w Anglii, działacz społeczny. Autor książek: „Zmieniając kurs na życie. Lokalne rozwiązania globalnych problemów”, „W obronie życia”, „Pokonać umysł robota. Zachować człowieczeństwo” oraz setek artykułów www.renesans21.pl. Od 2002 roku większość czasu spędza w Polsce.

  Monika Podsiadła

  Z wykształcenia jestem pedagogiem i animatorem kultury, z pasji animatorem permakultury. Od ponad 20 lat mieszkam na wsi w społeczności alternatywnej. Współpracuję od lat z ruchem ekowiosek Europy i także tu na Polskim gruncie działam w tej materii. Permakultura stała się moim życiem, płynie w mojej krwi, jak również holistyczne podejście, poszukiwanie dróg powrotu do źródła, wolności. Jestem współautorką książki pt.: “Ogrody Permakultury. Dotknąć Ziemi”.
  Jak kot często stąpam swoimi drogami, wytaczam nowe. Działam!
  www.permakultura.com.pl

  Paweł Połanecki

  Inżynier i ekonomista : absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej – Katedra Prawa i Finansów Międzynarodowych.Założyciel i fundator Koalicji Polska Wolna od GMO. 2006 r. Były wiceprzewodniczący Sejmiku Mazowieckiego ( 2001-2006 ) organizator i koordynator ogólnopolskiej deklaracji wszystkich sejmików wojewódzkich o woli stworzenia stref wolnych od GMO. Członek Europejskiej sieci Regionów Wolnych od GMO od 2006 r. Ekspert i wykładowca międzynarodowych konferencji i sympozjów naukowych ( m.in. Paryż , Wiedeń, Bruksela, Bolonia, Londyn, Lucerna, Gandawa ) dot. prawnych i socjologicznych aspektów stosowania biotechnologii w rolnictwie i żywności. Organizator konferencji i sympozjów szkoleniowych dot. szkodliwości stosowania upraw roślin genetycznie modyfikowanych. Autor pracy naukowej nt. prawnych aspektów GMO opublikowanej w biuletynie Komitetu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk https://www.botany.pl/kop-pan/biuletyn/b2011-2.html Autor poprawek do ustawy o nasiennictwie , ustawy o paszach i ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych , które wprowadzał metodą lobbingu ( nr rejestru 0081 ) prowadzonego na ternie Sejmu na rzecz Koalicji Polska Wolna od GMO, liczne wystąpienia i interwencje w trakcie debat komisji sejmowych i konferencji. Współorganizator pikiet i demonstracji na rzecz Polski Wolnej od GMO. Uczestnik licznych debat i wywiadów radiowych , telewizyjnych i prasowych dot. sporu pomiędzy skorumpowanymi naukowcami i koncernami biotechnologicznymi, a interesem reprezentowanym przez obrońców środowiska i rolnictwa konwencjonalnego. Członek Komisji ds. GMO przy Ministrze Środowiska do 2014 r. – prowadził Interwencje i blokady pozwoleń na zamierzone uwolnienie GMO do środowiska na terytorium RP.

  Anna Szmelcer

  Absolwentka Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska w Katowicach, specjalizacja z mikrobilogii na wydziale Śląskiej Akademi Medycznej. Członek komisji sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO. Od 7 lat przewodnicząca Stowarzyszenia Polska Wolna od GMO. Od lat zaangażowana w walce o polskie dobre rolnictwo, ochronę środowiska. Organizatorka i współorganizatorka wielu protestów. Brała także udział w konferencjach oraz wygłaszała odczyty, wykłady na temat szkodliwości GMO.

  Anna Maria Bednarek

  Data i miejsce urodzenia: 6.07.1952, Jeleśnia E-mail : best_proeko@o2.pl, WYKSZTAŁCENIE 1987-1971 Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. 1971-1976 Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie, Wydział Górniczy, Przeróbka Surowców Mineralnych. 2001- 2002 Politechnika Śląska w Gliwicach – Studia Podyplomowe na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. 2007- 2008 Główny Instytut Górnictwa – Studia Podyplomowe z zakresu Czystsza Produkcja i Zarządzanie Ochroną Środowiska PRZEBYTE KURSY I SZKOLENIA ZAINTERESOWANIA 2001 Szkoła Controllingu w Katowicach – Seminarium III stopnia Programu Kształcenia Controllerów, zrównoważony rozwój Czytaj dalej…  Elżbieta i Bogdan Chara

  Prowadzą ekologiczne gospodarstwo rodzinne z tradycjami dążące do samowystarczalności; własna woda, własna biologiczna oczyszczalnia, własna elektrownia fotowoltaiczna. Żywność z własnych upraw przerabiana na własnych maszynach, które mają już wartość muzealną. Gospodarstwo ceni sobie uprawę starych odmian roślin odpornych na złe warunki atmosferyczne, choroby i szkodniki. To daje gospodarstwu dodatkową niezależność od firm nasiennych gdyż wysiewa się tu własne nasiona z zebranych roślin. Główne uprawy to: orkisz, płaskurka, samopsza, gryka, proso, amarantus, lnicznik, lędźwian, len, lucerna, wyka, czarnuszka, malina, aronia, jabłoń, śliwa, wiśnia, ziemniak, topinambur, warzywa różne. Są tu krowy i drób na potrzeby własne. Gospodarstwo prowadzi usługi eko-agroturystyczne. Goście mogą tu odpocząć i poczuć się jak za młodych lat, mogą popracować kosą i grabiami przy sianie lub widłami przy krowach, skosztować owoców i warzyw prosto z pola. Poznać tradycje i zwyczaje wsi świętokrzyskiej, problemy dzisiejszego rolnictwa oraz zaopatrzyć się w dobrą, smaczną i zdrową żywność.

  Andrzej Miąsko

  Gospodarstwo Zielarskie Jurajskie Zioła
  Absolwent Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie. Członek Społecznej Rady Konsultacyjnej (SRK) Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Działacz Niezależnego Związku Zawodowego ­„Solidarność” Rolników Indywidualnych. Inicjator i organizator wielu działań w obronie polskiego rolnictwa i tworzenia przepisów prawa (np. UMOWA POMOCY PRZY ZBIORACH). Organizator dwóch największy protestów rolniczych, które odbyły się w woj. śląskim w 2020 i 2023r. Wraz z żoną prowadzi gospodarstwo zielarskie Jurajskie Zioła we wsi Koryczany, które jest w otulinie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd Jury Krakowsko Częstochowskiej. Uprawą ziół zajmuje się na powierzchni 40 ha. Uprawia zioła lecznicze, przyprawowe i olejkodajne. A także zioła i rośliny rolnicze z przeznaczeniem na oleje i karmę dla gołębi pocztowych. Rocznie uprawia ok. 14 gatunków ziół takich jak: wrotycz, ostropest plamisty, koper włoski, oregano, przytulię właściwą, przytulię czepną, rzepik pospolity, prawoślaz, wiesiołek, czarnuszkę, dziurawiec, rutę właściwą, babkę płesznik, szałwię lekarską, pokrzywę. Uprawia również pszenicę orkisz oraz rośliny oleiste z przeznaczeniem na olej tłoczony na zimno takie jak len złoty, lnianka, rzepak i słonecznik. W tym roku w gospodarstwie rozpoczyna tłoczenie olei na zimno z ostropestu, lnu złotego, rzepaku, wiesiołka, słonecznika, czarnuszki, lnianki.

  —————————  

  “Ziarno świadomości” – rewelacyjny film dokumentalny Rafała Smykowskiego i Filipa Koneckiego, który otrzymał nagrodę miesiąca w kategorii najlepszy film o ochronie środowiska w ramach Cannes World Film Festival oraz dostał się do finału tego festiwalu.

  https://www.youtube.com/watch?v=owyMsJRTxyQ

  (*) Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC www.icppc.pl

  Portal Do Prawdy www.doprawdy.info

  Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO http://www.polskawolnaodgmo.org/