LIST OTWARTY-PETYCJA w interesie publicznym do Marszałków i Radnych wszystkich województw

Dnia 30 maja 20230 r. Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO i niżej podpisane osoby wystosowały następujący list otwarty-petycję w interesie publicznym do Marszałków i Radnych wszystkich województw

Drogi Czytelniku!
Jeśli chcesz wzmocnić oddziaływanie poniższego pisma-petycji, to możesz wysłać takie samo albo podobne pismo-petycję od siebie lub większej liczby osób lub od organizacji. Wzór takiego pisma znajdziesz poniżej