Przepis na katastrofę. Modernizacja Odry i innych rzek

Przepis na katastrofę. Modernizacja Odry i innych rzek

Kaskadyzacja to przepis na ekologiczną bombę, którą zostawiamy w prezencie przyszłym pokoleniom.

Wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk 29 sierpnia 2022 r. zapowiedział budowę kolejnych stopni wodnych; stwierdził też, że brak inwestycji doprowadzi do całkowitego wymarcia ryb w Odrze.

Naukowcy skupieni w Polskim Towarzystwie Hydrobiologicznym oraz w ruchu „Nauka dla Przyrody” ostrzegają jednak, że progi wodne i piętrzenia zmniejszą prędkość wody, w wyniku czego nawet 10-, 50-krotnie wzrośnie ilość fitoplanktonu, w tym sinic, generując częstsze toksyczne zakwity, które są szkodliwe dla ekosystemu oraz dla otoczenia gospodarczego rzeki. Zakwity prowadzą do okresowego przesycenia wody tlenem, następnie do intensywnego obumierania biomasy, a w konsekwencji do przyduch i odtleniania warstw przydennych, Ten mechanizm ostatecznie prowadzi do zamierania życia w rzece.

Poza tym trzeba pamiętać, że rzeka niesie ze sobą różne osady zawierające niemal całą tablicę Mendelejewa. W naturalnych warunkach substancje te zatrzymują się na styku wody i lądu, gdzie starorzecza, tereny podmokłe, lasy łęgowe, trzcinowiska i łąki pełnią rolę naturalnych filtrów. W ten sposób rzeka sama się oczyszcza.

Kiedy natomiast rzeka jest przekształcona, jak ma się to stać z Odrą, osady zatrzymują się na stopniu wodnym i powoli kumulują się na dnie. Po jakimś czasie, żeby uchronić się przed zatruciem rzeki zgromadzonymi osadami i efektami erozji, trzeba budować kolejny stopień, który będzie powodował takie same problemy. I tak w nieskończoność.

Rzeki mają naturalną zdolność do samooczyszczania i regeneracji. Trzeba tylko im w tym nie przeszkadzać.

Z tego powodu naukowcy proponują zaniechanie ludzkiej ingerencji w rzeki:

a) Stanowisko „Nauki dla Przyrody” w sprawie renaturyzacji Odry:   https://naukadlaprzyrody.pl/2022/08/25/stanowisko-nauki-dla-przyrody-w-sprawie-renaturyzacji-odry-i-polskich-rzek/

b) Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w sprawie Odry:  http://www.pth.home.pl/portal/

(Opracował: Ryszard Kulik)

Zapraszamy do współpracy! Przyłącz się do “Do Prawdy” ! Kontakt na adres:  kontakt@doprawdy.info