Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi. Deklaracja na rzecz rolnictwa i żywności XXI w.

Podczas Kongresu Antykryzysowego w Warszawie (1), 20 listopada 2022 roku prof. Jacek Nowak przedstawił „Deklarację na rzecz rolnictwa i żywności XXI w. Rolnictwo dla ludzi i z ludźmi” (2).

Wskazał, że rodzinne gospodarstwa rolne to grupa około 1,3 mln rodzin w Polsce, które de facto funkcjonują jak przedsiębiorcy. Co ważniejsze – działają w dziedzinie, która stanowi o strategicznym bezpieczeństwie kraju. To ogromny potencjał do uruchomienia, który stanowi podstawę wzmocnienia lokalnej ekonomii, zachowania zdrowia mieszkańców i wolności narodu.

Prof. Nowak reprezentując ICPPC – Międzynarodową Koalicję dla Ochrony Polskiej Wsi – zwracał uwagę, że konieczne jest całkowite uwolnienie rolnictwa od korporacji i przywrócenie go do korzeni – zapewnienia lokalnej samowystarczalności. Utrzymanie i odzyskanie przez rolników i konsumentów autentycznej niezależności jest podstawowym warunkiem narodowego bezpieczeństwa żywnościowego.

Drogą realizacji tego celu jest zbliżenie producenta z konsumentem zgodnie z ideą „BEZPOŚREDNIO OD ROLNIKA”. Ta idea to droga, by uniezależnić się od centralnie sterowanego przez agrobiznes łańcucha pokarmowego oraz sposób na ochronę zasobów naturalnych takich jak gleba i bioróżnorodność, oraz na zachowanie suwerenności mieszkańców.

Na poziomie polityki krajowej powinno się to odbywać poprzez szerokie wsparcie małych i średnich gospodarstw rolnych oraz tradycyjnego i ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa. Potrzebne są przepisy umożliwiające zakładanie i poszerzanie takiej działalności oraz ułatwiające prowadzenie sprzedaży żywności przez rolników i, np. poprzez kooperatywy spożywcze. Decentralizacja potrzebna jest także w produkcji i lokalnej dystrybucji energii. Należy również maksymalnie ograniczyć stosowanie przemysłowej chemii w rolnictwie oraz bezwzględnie zakazać upraw i sprzedaży GMO, a szeroko wspierać zbieranie i dzielenie się tradycyjnymi nasionami.

(1) 20 listopada 2022r. – Konwent Antykryzysowy – Warszawa NOT -Rozwiązania dla biznesu – część czwarta (od min. 9:30) https://www.youtube.com/watch?v=qHqU6rGo3T4

(2) Pełną treść deklaracji znajdziesz tutaj http://icppc.pl/pliki/2021/deklaracja.pdf

(Opracowała: Grażyna Bakunowicz )

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt na adres: kontakt@doprawdy.info