Dzieci i młodzież a uzależnienia od technologii mobilnych

…Nadużywanie technologii cyfrowych prowadzi do izolacji i alienacji społecznej, powoduje zjawisko zanikania więzi międzypokoleniowej i rodzi brak zrozumienia świata dorosłych, dzieci i młodzieży. To ważne z uwagi na fakt, iż izolacja staje się powodem stanów depresyjnych, lękowych, zagraża bezpieczeństwu człowieka w wymiarze indywidualnym oraz społecznym…
…Nauczyciele sygnalizowali, iż postawa rodzica również ma ogromny związek z uzależnieniem dziecka. Bardzo ważna jest kontrola w tym zakresie, a przede wszystkim dobry przykład…
https://ahns.pl/blog/2023/03/12/dzieci-i-mlodziez-a-uzaleznienia-od-technologii-mobilnych/