PILNE!!! Chcą zaktualizować Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej

W Sejmie trwają prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jak podają na stronie Sejmu projekt ,,dotyczy modyfikacji art. 216 ust. 5 w celu wyłączenia z konstytucyjnie określonego limitu zadłużenia publicznego pożyczek, gwarancji i poręczeń finansowych służących finansowaniu potrzeb obronnych państwa; dodania art. 234a jako podstawy do przejęcia przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku której można domniemywać, że może służyć do wspierania rosyjskiej agresji; przejęty majątek będzie w całości spożytkowany na wsparcie ofiar rosyjskiej agresji.

Pierwszy projekt (druk nr 2263) wpłynął do Sejmu w dniu 7 kwietnia 2022 i po pierwszym czytaniu 26 maja 2022 skierowano do pracy w komisjach.

Po pracy w komisjach 27 kwietnia 2023 zmieniono pierwotny projekt i w druku 3180 zapis, dotyczący przypadku zbrojnej napaści na terytorium innego państwa (!) „powodującej bezpośrednie zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej” zmieniono na zapis „powodującej bezpośrednie, zewnętrzne zagrożenie Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porządku prawnego”. Mimo, że w obu projektach ustawy nie jest nic wspomniane o zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę, to zbrojna agresja Rosji na Ukrainę stanowi główny wątek uzasadnienia projektu. Nie trudno jednak pozbyć się wrażenia, że projekt ma charakter polityczny. Stanowi on jednak zagrożenie dla Polaków, ponieważ wprowadza domniemywanie rzekomej współpracy z państwem agresorem. Domniemanej oznacza, że wystarczy tylko podejrzenie bez kompletnie żadnych dowodów. Nie trudno się domyślić w jaki sposób przepis taki może zostać wykorzystany. Ponadto proponowane zmiany de facto umożliwią niekontrolowane zadłużanie naszego kraju.

Posiedzenie Sejmu, na którym rozpatrzą projekt zmiany odbędzie się 24 maja.

Każdy z nas powinien zgłosić jakąś formę sprzeciwu, np. w formie pisemnej. Jest o co walczyć, zwłaszcza, że w uzasadnieniu napisano, że wywłaszczenie nie będzie dotyczyło obywateli Polski – nie ma tego zapisu w projekcie ustawy.

Druk nr 2263 – Poselski projekt ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

(Opracowanie: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info