Sztuka życia bez kłamstw. Poznaj Siebie

Na nagrobku na angielskim cmentarzu kościelnym widnieje napis: „Tutaj leży John Bailey. To, że umarł, nie gwarantuje, że żył ”.

I o to właśnie chodzi. „Żyć” to dynamiczny wyraz istnienia; aby nie utknąć całkowicie w jakiejś bezdusznej rutynie ze strachu przed wyjściem poza linię sterylnego status quo.

Sztuka życia obejmuje wybór wolności, kreatywności i empatii w stosunku do innych ludzi i wszystkich żywych istot. To nasz najgłębszy wyraz organicznego poczucia celu. Chęć życia wyraża się poprzez przepływ tego ciepłego wewnętrznego uczucia zwanego „miłością do życia”.

Kiedy w ludzkim doświadczeniu ten przepływ usiłuje się zablokować siłami przeciwnymi życiu, nasza „miłość do życia” sprawia, że podejmujemy nieugięte zaangażowanie w walkę o zachowanie wszystkiego, co dobre, prawdziwe i ludzkie. Wiele aktywnie zaangażowanych osób znajduje się obecnie w takiej sytuacji.

Ale dlaczego tak duża część ludzkości nie odpowiada na to „wezwanie do życia” – zamiast tego preferując trójwymiarową, „bez ryzykowną” sub egzystencję – pomimo tysięcy prób różnych wyjaśnień pozostaje nierozwiązaną zagadką.

Wiemy jednak jedno, że kiedy ktoś, kto odrzucił swoją wrodzoną duchowość, i doświadcza jakiejś formy materialnego bogactwa lub władzy, staje się to jej/jego nałogiem, wokół którego natychmiast tworzy się utrwalona zależność. Odtąd takie osoby doświadczają życia tylko jako jałowej gry w “pogoni za ambicjami”…

Natomiast otwarte poddanie się temu Boskiemu Źródłu, którego wszyscy jesteśmy potomkami, jest formą najwyższego indywidualnego wyrazu siły życiowej, którą wszyscy zostaliśmy pobłogosławieni.

„Życie” oznacza tworzenie lepszego świata. Niech Życie nas kształci, a nie ci, którzy strzegą status quo.

Kiedy ty i ja będziemy mogli oderwać się od życia w kłamstwie i przede wszystkim utożsamić się ze stanem nieprzywiązywania się do sfery materialnej, kierowanej przez ego, będziemy wolni i niezniszczalni. Staniemy się wieczni w jedności z naszym Stwórcą…

Źródło: fragment książki Juliana Rose’a „Pokonać umysł robota”.

(Opracowała: Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info