Wezwanie do pokoju na Ukrainie przez ekspertów ds. Bezpieczeństwa narodowego USA

…16 maja 2023 r. The New York Times opublikował całostronicową reklamę podpisaną przez 15 amerykańskich ekspertów ds. bezpieczeństwa narodowego na temat wojny na Ukrainie. Nosił tytuł „Stany Zjednoczone powinny być siłą na rzecz pokoju na świecie” i został opracowany przez Eisenhower Media Network…

https://www.globalresearch.ca/timely-call-peace-ukraine-us-national-security-experts/5819423