Jedenaście państw wystosowało pisemny protest do Zgromadzenia Generalnego ONZ