Żywność z Ukrainy nie nadaje się do spożycia

…Żywność z Ukrainy nie nadaje się do spożycia z uwagi na potencjalne skażenie radioaktywne spowodowane użyciem przez Kijów pocisków ze zubożonym uranem. Wbrew twierdzeniom wojskowych od 30 lat każdorazowe zastosowanie tej broni skutkowało trwałym skażeniem dużych obszarów a co zatem idzie gleb, wody, żywności i spożywającej tą żywność ludności. Tym samym USA i Wielka Brytania jako dostawcy tej amunicji oraz prezydent Zełeński jako jej użytkownik skutecznie i bezpowrotnie zniszczyli Spichlerz Europy. Konieczne jest zatem natychmiastowe i długofalowe embargo na wszystkie płody rolne z Ukrainy i skuteczne uszczelnienie granicy, by udaremnić dotychczasowe przekręty nielegalnego importu. W materiale dowody naukowe i opinie ekspertów wykazujące, że skala zagrożenia sanitarnego powinna wymusić na politykach wszystkich krajów UE oczywiste decyzje w celu ochrony zdrowia europejskich konsumentów. W końcu Ursula von der Leyen jest lekarzem a Donald Tusk jako były szef Rady Europy powinien znać traktatową wagę unijnej zasady ostrożności…