Jezus Chrystus teoretyk konspiracji?

Przesłanie płynące z ust najbardziej popieranego przywódcy wiary chrześcijańskiej w konfrontacji z obecnym momentem w dziejach jawi się jako zbyt radykalne dla któregokolwiek z rządów, by się do niego choćby zbliżyły. A jednak te same rządy, a przynajmniej większość ich reprezentantów, deklarują, że wierzą w nauki Jezusa Chrystusa.

Jest to czysta kwintesencja zjawiska definiowanego jako „hipokryzja”.

Przedkładanie jedności ponad podziały, miłości ponad nienawiść, wolności jednostki ponad autorytarną kontrolę, sprawiedliwości ponad niesprawiedliwość oraz indywidualnego oświecenia w miejsce odgórnie narzuconych dogmatów – czyli główne przesłania nauk Jezusa – obecnie są określane jako „nienormalne”.

Jezus sprzeciwiał się całkowicie faszyzmowi, którego liczne aspekty występowały powszechnie wśród skorumpowanych urzędników Cesarstwa Rzymskiego. Demaskował także fałsz biurokracji i ambicje materialne urzędników, zarządców i ciułaczy pieniędzy, którzy opanowali ówczesne wielkie miasta.

Czy cokolwiek się zmieniło?

Dziś przeciwstawianie się represyjnej, odgórnej polityce kabały jest naznaczane piętnem „terroryzmu” lub „choroby psychicznej” oraz podlega szczególnej inwigilacji i kontroli.

Mówienie prawdy i nagłaśnianie kłamstw popełnianych w parlamentach świata oznacza natychmiastowe uzyskanie miana „teoretyka konspiracji”, którego pierwotnym wzorem do naśladowania był Jezus.

Dobrze wiemy, że w trakcie licznych przekładów i skrótów edytorskich całe ustępy Nowego Testamentu zostały ocenzurowane i stonowane, tak aby je wyczyścić z bardziej radykalnych przekazów Jezusa Chrystusa. Dziś ma to swój odpowiednik w blokowaniu – przez media głównego nurtu i media społecznościowe pozostające w rękach korporacyjnych klonów i finansistów głębokiego państwa – dostępu do zaistnienia na forum publicznym wiodącym głosom sprzeciwu wobec totalitarnego zawładnięcia światem.

Prawda, jak widać, zawsze była niebezpieczna.

A więc pokój, miłość, mądrość i prawda czy podziały, nienawiść, brawura i kłamstwa? Wielkie nauki duchowych mistrzów czy władcze zapędy ambitnych faszystów?
Bądźmy odważni, mocni i światli.

Cały artykuł: https://doprawdy.info/2023/12/jezus-chrystus-teoretyk-konspiracji/

(Autor: Julian Rose)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt:kontakt@doprawdy.info