Paragrafem w smugi chemiczne

Senat stanu Tennessee jako pierwszy przyjął ustawę o zakazie stosowania geoinżynierii. Decyzja, podjęta na początku marca br., poprzedzona została dyskusją nad raportami grupy obserwatorów badających zjawisko sztucznego sterowania klimatem. Sprawozdawca wyraził nadzieję, że dokonanie pierwszego kroku zachęci inne stany i państwa do delegalizacji praktyk zlecanych wojsku przez nieodpowiedzialnych i bezkarnych fantastów politycznych…

… Treść przyjętej ustawy obejmującej obszar całego stanu zabrania uwalniania do atmosfery lub rozpraszania w niej substancji chemicznych i związków w celu uzyskania zmiany pogody, wpływania na panującą temperaturę, bądź promieniowanie słoneczne…

… Doktor Demis Sibi – lekarz internista z miejscowości Johnson w stanie Tennessee z 35-letnią praktyką – uzasadniając celowość przyjęcia ustawy, poinformowała o trwających w tym temacie pracach legislacyjnych w New Hampshire, Rhode Island, Kentucky, Connecticut, Iowa i Południowej Dakocie…

… Pierwotny zamysł redukcji gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przy pomocy związków siarki, przyniósł jednak nieoczekiwane skutki niepożądane. Istniejące mechanizmy wykorzystywania systemów wysokiego ciśnienia do rozpraszania chmur wywołują podwyższenie temperatury wód oceanicznych, które są poddane długotrwałej i intensywnej operacji słonecznej.

Nowe zjawisko nazwane zanikiem chmur jest kolejnym skutkiem eksperymentu tworzenia „smug morskich”. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) zajmująca się zjawiskiem określiła je jako wielki eksperyment z naturą. Przyjęta przez ONZ regulacja prawna narzuciła od 2020 roku 80% ograniczenie emisji zasiarczenia atmosfery…

… Doktor Sibi zauważa, że manipulacje klimatem odbijają się na zdrowiu ludzkim, co dostrzega wśród swoich pacjentów. Nie są one obojętne dla jakości wody i gleby, która jest podstawą upraw będących źródłem pożywienia, co oznacza zaburzenie ekosystemu. Nienaturalnie wysokie opady prowadzą do powodzi, a ich sztucznie wywołany brak wywołuje suszę. Wynika stąd szersze zjawisko, jakim jest zachwianie gospodarki…

… Poza zakwaszeniem wód i gleby stwierdzono obecność metali ciężkich w próbkach wody deszczowej. W 2017 roku próbka deszczówki pobrana w Clarksville (stan Tennessee) zawierała niebezpieczne pierwiastki takie jak stront, bar, aluminium i siarka…

… Nie zgadzamy się na finansowanie tego rodzaju działalności, jak blokowanie słońca przez rozpylanie aerozoli i metali ciężkich. Blokada promieniowania słońca zagraża roślinności, co będzie skutkować głodem, zanikiem terenów leśnych i produkcji witaminy D – podstawowego składnika organizmów ludzkich decydującego o poziomie naturalnej odporności człowieka…

Cały artykuł: https://wolnemedia.net/paragrafem-w-smugi-chemiczne/

(Fragmenty wybrała: Jadwiga Łopata)

UWAGA! Domagajmy się od Rządu RP, aby zabronił rozpylania aerozoli i metali ciężkich nad naszymi głowami!

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info