Szanujmy dobrych polskich rolników, bo korporacje zrobią z nas niewolników

Kto importował zboże z Ukrainy

Niekontrolowany import zbóż i rzepaku z Ukrainy na bardzo długo zdestabilizował rynek tych ziemiopłodów w Polsce. Dramatycznie niska cena kukurydzy mokrej w skupie to naszym zdaniem także efekt między innymi tego importu. Środowiska rolnicze bezskutecznie oczekiwały od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacji na ten temat i listy firm, które zajmowały się tym procederem i mogły zarobić na nim duże pieniądze…
(http://wir.org.pl/asp/kto-importowal-zboze-z-ukrainy-prezes-wir-wnioskowal-o-ujawnienie-listy,1,artykul,1,4158)

Co wynika z analizy listy firm importujących zboże

Chyba najprostszy wniosek, jaki nasuwa się po lekturze listy firm, które importowały zboże z Ukrainy, jest taki, że to pieniądz rządzi światem, a w biznesie nie ma sentymentów. Lista firm jest bardzo długa. Są na niej podmioty, które na co dzień obracają zbożem, ponieważ zużywają je do swojej produkcji, takie jak młyny czy firmy paszowe. Są przedsiębiorstwa, które kupują i sprzedają zboże regularnie. Ale co może dziwić, jest też całkiem sporo firm przypadkowych, które po prostu zwietrzyły interes.

Uczestnicy Forum (chodzi o Forum Rolników i Agrobiznesu Top-Agraru) wskazali na olbrzymie zagrożenie ze strony ukraińskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego, zdominowanych przez zachodnie kapitały. Ich konkurencyjność spowoduje wyparcie polskiej żywności z rynków europejskich i upadek rodzinnych gospodarstw w Polsce, ale też i w innych krajach Unii Europejskiej. Komisarz UE ds. Rolnych poinformował, że w związku z rozpoczęciem negocjacji akcesyjnych zgłosił już postulaty dotyczące między innymi ograniczenia możliwości korzystania z dopłat bezpośrednich przez duże ukraińskie koncerny oraz zobowiązania Ukrainy do przestrzegania unijnych norm i standardów produkcji rolnej…
(http://nowoczesnafarma.pl/Co-wynika-z-listy-firm-importujacych-zboze-.html#nso)

Czy międzynarodowe korporacje, które przejęły większość rolnictwa na Ukrainie, będą korzystać z dopłat bezpośrednich? Czy Ukraina (czytaj międzynarodowe korporacje tam działające) zostanie zmuszona do przestrzegania unijnych norm i standardów produkcji rolnej?
Czy pozwolimy na zniszczenie reszty dobrych polskich rolników, kupując tanią, ale bezwartościową, pełną chemii i GMO żywność z Ukrainy?

(Opracowała Jadwiga Łopata)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info