Alarm – GMO wchodzi tylnymi drzwiami

Badania naukowe potwierdzają szkodliwość dla zdrowia pasz GMO i związanych z nimi herbicydów oraz wystarczający potencjał rolnictwa Polski do dostarczenia białka paszowego.

NOWA PROPOZYCJA USTAWY TO WYRAŹNY GEST POPARCIA DLA KORPORACJI KOSZTEM ZDROWIA, NIEZALEŻNOŚCI I WOLNOŚCI POLAKÓW.

Zatelefonuj, spotkaj się lub wyślij mail do swoich posłów i senatorów w tej sprawie!

W 2022 roku rząd PiS nadal projektuje wstrzymać przez kolejne 4 lata realizację ustawowego zakazu na stosowanie pasz GMO (projekt ustawy nr UC114; https://www.gov.pl/web/premier/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-paszach3).

Badania PBS opinii publicznej wykazały, że już w 2005 r. 79% Polek i Polaków było na NIE wobec kupowania żywności na bazie pasz z GMO.

W roku 2006 z inicjatywy rządu PiS Sejm uchwalił ustawowy zakaz stosowania pasz GMO, z wstrzymaniem realizacji tego zakazu przez 2 lata, później na 4 lata… i tak przez 16 lat kolejne rządy, posłowie i senatorowie przedłużali to moratorium, mimo że pojawiło się wiele nowych wyników badań naukowych nt.:

1) szkodliwości dla zdrowia pasz GMO i związanych z nimi herbicydów oraz

2) wystarczającego potencjału rolnictwa Polski do dostarczenia białka paszowego.

Ad 1. Reprezentacyjne są tu wyniki 2-letnich badań na szczurach zespołu prof. G.E. Seraliniego z Uniwersytetu w Caen we Francji (Seralini G-E et al., 2014) oraz wyniki badań toksyczności herbicydów na bazie glifosatu zebrane w raportach PAN i ICPPC.

Nic dziwnego więc, że WHO zaklasyfikowała w 2015 glifosat do grupy 2A jako prawdopodobnie rakotwórczy dla ludzi (https://www.iarc.who.int/wp-content/uploads/2018/07/MonographVolume112-1.pdf ).

Znaczna większość roślin GMO jest oporna właśnie na glifosat.

Ad 2. Od co najmniej 2018 roku wiadomo, choćby na podstawie badań Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Użytkowych (COBORU), że potencjał plonotwórczy soi i pozostałych roślin białkowych jest w Polsce zadowalający.

Zdumiewającym jest więc nie tylko ponowny zamiar rządu przedłużenia moratorium na zakaz stosowania pasz GMO aż do 2027 r., ale połączenie tego w jednym akcie prawnym z przepisami dotyczącymi pasz leczniczych (sic!) z uzasadnianiem, że „rozwiązuje problem utraty konkurencyjności rodzimych produktów pochodzenia zwierzęcego na rynkach zagranicznych”. Pominięte zostały zupełnie kryteria: 1) zdrowia obywateli (i zwierząt), 2) niezależności dużej branży spożywczej od importu oraz 3) korzyści ekonomicznych dla polskich rolników (koszt importu śruty sojowej GMO, to ponad 4 miliardy zł rocznie…).

Zatelefonuj, spotkaj się lub wyślij mail do swoich posłów i senatorów w tej sprawie!

Więcej informacji: Pasze z GMO nadal mają być legalne w Polsce – Zmieniając kurs na życie. (renesans21.pl)

Źródła:

(Opracował: Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt na adres: kontakt@doprawdy.info