Ani kroku dalej w niszczeniu dzikiej przyrody

Życie na naszej planecie zamiera. Żeby zatrzymać ten proces musimy oddać przyrodzie połowę powierzchni lądów i oceanów. Póki co społeczność międzynarodowa ustaliła w grudniu ubiegłego roku, że do 2030 r. obejmie ochroną  30 proc. powierzchni ekosystemów lądowych, podmokłych i wodnych oraz zobowiązała się do odnowy 30 proc. tych, które już zniszczono. Przypomnijmy, że w Polsce rezerwaty i parki narodowe obejmują około 1,5 proc. powierzchni kraju.

Na ochronę żyjącego świata będzie potrzeba 536 mld dolarów rocznie. Dużo? Podobną sumę w 2021 roku rządy wydały na zbijanie cen paliwa zasilając z publicznych pieniędzy koncerny dostarczające ropę i gaz. Te same, które m. in. są odpowiedzialne za niszczenie dzikiej przyrody.

Zobaczymy, czy te deklaracje staną się rzeczywistością. Do tej pory żadne zobowiązania i działania nie spowodowały zatrzymania spadku różnorodności biologicznej. A od różnorodności życia zależy nasza przyszłość. To ostatni dzwonek, żeby się obudzić!

Źródła:  

https://www.wwf.pl/cop15

 (Opracował: Ryszard Kulik)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info