Pora na głęboką reformę Lasów Państwowych

Trybunał Sprawiedliwości UE 2 marca 2023 r. stwierdził, że polskie społeczeństwo nie ma zagwarantowanego prawa do sądu w zakresie skarżenia planów urządzenia lasu (PULi), na podstawie, których prowadzona jest gospodarka leśna.

Brak społecznej kontroli Lasów Państwowych skutkował do tej pory tym, że funkcja społeczna i przyrodnicza lasów podporządkowana była gospodarczej. Lasy Państwowe blokują wszelkie inicjatywy związane z trwałym wyłączeniem lasów z gospodarki surowcowej np. przez torpedowanie tworzenia nowych parków narodowych czy rezerwatów przyrody.

„Jesteśmy przygotowani do zmian gospodarki leśnej na rzecz lasów bliskich ludziom i przyrodzie. Społeczna ustawa o lasach to projekt przygotowany przez Pracownię na rzecz Wszystkich Istot i konsultowany ze środowiskiem prawnym, naukowcami i organizacjami przyrodniczymi. Wprowadzając społeczne postulaty Polska może nie tylko odwrócić trend wyniszczającej gospodarki leśnej, ale zostać europejskim liderem w ochronie lasów” – komentuje Sylwia Szczutkowska, liderka Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.

(Opracował: Ryszard Kulik)

Źródło: https://pracownia.org.pl/pracownia-aktualnosci/614-sukces-polskich-lasow-przed-tsue-wygraa-polska-przyroda-i-spoeczenstwo

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy!
Kontakt: kontakt@doprawdy.info