Kolejny rozbiór Polski. UWAGA! Powiedz głośno NIE dla o antypolskiej zmiany w ustawie

Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw – w projekcie ustawy (druk nr 3238)
https://fb.watch/lbdO7k0eGs/

To jest ostatni rozbiór Polski. Jeżeli ta ustawa zostanie przegłosowana, Polacy będą wywłaszczeni bez odszkodowania. POWIEDZ GŁOŚNO NIE!
wywiad z p. Teresą Adamską, specjalistą Inżynierii Środowiska