PILNE!!! Uchwalono ustawę wprowadzającą w praktyce reżim totalitarny pod pozorem ,,walki z rosyjskimi wpływami”

29 maja 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę umożliwiającą utworzenie Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022 celem konieczności ochrony interesu Rzeczypospolitej Polskiej przez m. in zbadanie i opisanie wpływów rosyjskich na działalność funkcjonariuszy publicznych, kadrę kierowniczą wyższego szczebla spółek skarbu Państwa, wzruszenie wydanych decyzji administracyjnych wydanych wskutek wpływów rosyjskich na szkodę interesu RP, zastosowanie środków zaradczych mających na celu ograniczenie dostępu do newralgicznych informacji.
Ustawa rażąco narusza Konstytucję RP i jest słusznie krytykowana przez środowisko prawnicze. Andrzej Duda skierował co prawda do Trybunału Konstytucyjnego, ale najpierw ustawę podpisał, co już w samo w sobie narusza konstytucję.
Ustawa nadaje wyżej wymienionej komisji nadzwyczajne uprawnienia i staje się de prokurator, sąd i służby specjalne w jednym. Komisja ta ma prawo powołać każdego obywatela przed swoje oblicze, gdy uzna, że podejrzewa wpływy rosyjskie. Mogą być to wszyscy związani z jakimikolwiek mediami, z fundacjami, ze związkami zawodowymi, partiami politycznymi, organizacjami opieki zdrowotnej (zwłaszcza zwalczającymi choroby zakaźne) i wielu, wielu innych.
Określenie wpływów rosyjskich też jest bardzo niejasne, bo trudno jednoznacznie określić, co jest wpływem, a co nim nie jest. Trudno więc nie oprzeć się wrażeniu, że ustawa ma w rzeczywistości eliminowanie przeciwników politycznych. Czyli w praktyce wprowadza totalitaryzm.
Damian Prędota

https://wolnemedia.net/przedwyborczy-telewizyjny-cyrk-pseudopatriotow/
https://wolnemedia.net/lex-tusk-konstytucja-i-kary-administracyjne/
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2838