Wzorcowe gospodarstwo ekologiczne

Fragment książki „Żywność a zdrowie człowieka”, autor: Ewa Gierula,       więcej informacji o książce

Czym należy się kierować przy wyborze żywności […] ekologicznej? Warto mieć na uwadze podstawową prawidłowość: im większe gospodarstwa ekologiczne, tym większe ryzyko biznesowe, co wiąże się ze stosowaniem większej ilości środków ochrony roślin dopuszczonych przez prawo, takich jak miedziany czy preparaty siarkowe. […] Można też przypuszczać, że wraz ze wzrostem skali produkcji maleje wartość odżywcza roślin i produktów zwierzęcych. Generalnie, im większa skala produkcji, tym gorsza jakość produktów rolnych, nawet w przypadku rolnictwa ekologicznego, co potwierdza Jan Nawieśniak, prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Rolników Ekologicznych Natura, właściciel małego, modelowego gospodarstwa ekologicznego w Maszkowie koło Krakowa.

Jan Nawieśniak nie stosuje żadnych syntetycznych środków ochrony roślin, nawet tych dozwolonych w uprawach ekologicznych. Przestrzega zasad utrzymania hodowli i upraw w biologicznej harmonii, samowystarczalności i bioróżnorodności. W jego gospodarstwie liczy się przede wszystkim jakość, a nie ilość. Stosuje się tu naturalne metody przeciwdziałania szkodnikom, nawożenia ziemi i chowu zwierząt. […] Sad wykorzystywany jest jako pastwisko dla zwierząt. Ziemię nawozi się kompostem z odpadów roślinnych i liści oraz przekompostowanym obornikiem pochodzącym od własnych zwierząt. Dąży się do samowystarczalności, odpowiednio bilansując i dobierając odmiany poszczególnych roślin i zwierząt. Rośliny dożywiane są naturalnymi, sporządzanymi na miejscu gnojówkami i wyciągami z dzikich roślin […]. Preparaty te działają również ochronnie, na przykład opryski z wywaru skrzypu polnego zapobiegają grzybicy roślin. […] Ważne jest planowanie płodozmianu, w kilkuletniej rotacji. Rolnik nie używa ciężkich maszyn rolniczych, które ubijają ziemię […]. Odchwaszczanie dokonywane jest mechanicznie […]. Zwierzęta wyprowadzane są latem na pastwiska, a zimą do okólników […]. Wykluczone jest żywienie zwierząt paszami przemysłowymi z dodatkiem syntetycznych składników; większość paszy wytwarzana jest na miejscu.

(Opracowała: Ewa Gierula, dyplomowany dietetyk)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info