Nowe pismo do senatorów dotyczące zmian w Pgg

Szanowna Pani Senator,
Szanowny Panie Senatorze,

Żądam – na podstawie załączonych:

1) opinii prawnej projektu ustawy zmieniającej Prawo geologiczne i górnicze (analiza konkretnych przepisów),
2) porównanie projektowanych przepisów z aktualnie uchwalonymi przez Sejm w ustawie z dnia 16 czerwca 2023 (bo opinia prawna dotyczy projektu) oraz
3) analizy skutków przyjęcia takiej ustawy –

natychmiastowego podjęcia działań w celu wycofania z legislacji zmian w prawie geologicznym i górniczym (druki sejmowe nr 3238 i 3356 – druk senacki 3238_u3),
które wprowadzają bardzo niekorzystne i niedemokratyczne dla obywateli polskich i samorządów terytorialnych, a także niekonstytucyjne zmiany w dotychczasowym prawie.

Uchwalona 16 czerwca 2023 przez Sejm ustawa wprowadziła w stosunku do opiniowanego projektu tej ustawy tylko mało istotne i porządkujące zmiany.

Z poważaniem,

 (Twoje imię i nazwisko, ewentualnie tytuł lub inne dane)

Koniecznie dołącz do powyższego pisma do senatorów wymienione w piśmie załączniki!

Wzór nowego pisma do senatorów jest tutaj:
Pobierz plik DOC
Opinia prawna projektu ustawy jest tutaj:
Pobierz plik PDF
Porównanie projektowanych przepisów z aktualnie uchwalonymi jest tutaj:
Pobierz plik DOC
Analiza skutków przyjęcia takiej ustawy jest tutaj:
Pobierz plik PDF
Adresy mailowe senatorów są tutaj:
Pobierz plik DOC