List otwarty: Przewodniczący Rady do spraw Wsi i Rolnictwa przy Prezydencie RP Pan Jan Krzysztof Ardanowski