UWAGA! WHO chce seksualizacji dzieci w szkołach

Światowa Organizacja Zdrowia, która niedawno ,,zasłynęła” z ogłaszania nieistniejącej pandemii, chce rozszerzyć zakres swojej władzy i mieć wpływ na edukację naszych dzieci. Pragnę przypomnieć, że obecnie trwają prace nad Międzynarodowymi Przepisami Zdrowotnymi, które ze względu na proponowane zmiany są bardzo kontrowersyjne. Jak jednak widać to za mało dla WHO.

Klub Inteligencji Polskiej na swojej stronie internetowej podał informacje o raporcie ujawniającym, w jaki sposób Światowa Organizacja Zdrowia i Organizacja Narodów Zjednoczonych seksualizują małe dzieci w szkołach podstawowych na całym świecie, w celu normalizacji pedofilii. Raport ten składa się wyłącznie z solidnych dowodów, z wieloma oficjalnymi dokumentami, filmami, książkami, archiwaliami itp. Wszystkie dokumenty PDF można pobrać z sekcji odnośników na końcu tekstu.

Raport jest bardzo obszerny i w skrócie wskazuje na metody edukacyjne, jakie mają być zastosowane wobec małych dzieci w celu oswojenia ich z praktykami pedofilskimi oraz uczenia, jak od małego rozwijać relacje seksualne. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jakie to niesie zagrożenie, nie tylko dla dzieci, ale też ich rodziców. Zachęcamy do zapoznania się z tym materiałem i podjęcia stosownych działań w placówkach oświatowych, ponieważ trzeba jak najszybciej zakończyć to szaleństwo dla dobra naszych dzieci.

Jakie to mogą być działania? Można na przykład organizować kampanie informacyjne na temat podstępnych działań elit, rozpowszechniać serię filmów dokumentalnych Upadek Kabały poruszających wątek seksualizacji dzieci oraz ukrytej pedofili, ale nie tylko – trzeba pisać pisma do organów i patrzeć władzy na ręce. Milczenie oznacza bowiem zgodę.

(Autor: Damian Prędota)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info