Rozwiązanie zagadki.

Alarm!

Substancja, stosowana przez nowoczesnych (?) rolników, która znajduje się w wielu produktach spożywczych, w paszy, czasem w wodzie i zagraża nam na wiele sposobów to glifosat, a właściwie herbicydy na bazie glifosatu. Całość raportu wraz ze źródłami informacji o szkodliwości glifosatu jest tutaj.

Uwaga! Na dniach władze UE mają zdecydować, czy przedłużyć legalność stosowaniaherbicydów na bazie glifosatu.

Główne argumenty za dalszym stosowaniemherbicydów na bazie glifosatu, jak np. w Polsce Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, to: 1) „niezbędne ze względu na zachowanie zarówno bezpieczeństwa żywnościowego Europy, jak i konkurencyjności gospodarstw europejskich (…).” oraz 2) „w ocenie substancji czynnej glifosat ogłoszonej w dniu 26 lipca 2023 r. przez EFSA nie zidentyfikowano żadnych krytycznych obszarów budzących obawy…”

Kto obroni nasze zdrowie i środowisko, gdy nadal będą niesłyszalne (niesłuchane) ważniejsze od powyższych argumenty ludzi, konsumentów i niezależnej nauki, że:

  1. żywność winna być wolna od szkodliwych substancji,
  2. toksyczność herbicydów na bazie glifosatu została już dawno udowodniona przez naukę,
  3. we wniosku o ponowne zatwierdzenie glifosatu do stosowania w UE zostało przemilczanych wiele badań naukowych dotyczących zagrożeń ze strony glifosatu, jak np. dla kobiet w ciąży i ich nienarodzonych dzieci, (https://doprawdy.info/2023/10/skarga-karna-przeciwko-firmie-bayer-w-zwiazku-z-ukrywaniem-zagrozen-dla-kobiet-w-ciazy-wynikajacych-ze-stosowania-glifosatu/ )?

Warto zwłaszcza zobaczyć reakcję zwolennika herbicydów z glifosatem, gdy przychodzi do sprawdzenia jego zapewnień o nieszkodliwości Roundupu (herbicydu na bazie glifosatu): GMO Advocate Says Monsanto’s Roundup Safe to Drink, Then Refuses Glass – YouTube (czas trwania: 1 min. 39 sek.).

Dla tych, którzy czują, że tylko czytanie nie wystarcza – międzynarodowa petycja Czas zakazać toksycznego glifosatu! | WeMove Europe.

(Opracował: Jacek Nowak)

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info