My musimy być mocni

(3) Co to jest czi

Badania nad czi (qi) są prowadzone od dawna, zarówno w Chinach, jak i na Zachodzie, a także w Rosji. Prawdopodobnie naukowcy kiedyś określą precyzyjnie, czym jest czi, ale musimy jeszcze poczekać, gdyż obecnie zajęli się sztuczną inteligencją i supernowoczesnymi technologiami. Raczej też nie dostają grantów na badanie sił życiowych. Wiemy jednak ze starożytnych nauk medycznych i własnego doświadczenia, że uniwersalna energia istnieje i że należy o nią dbać.

Bez dobrej, czystej i aktywnej czi nie będziemy mocni. To ona jest naszą iskrą życia. To energia witalna, siła życiowa, będącą w ciągłym przepływie w całym wszechświecie. Czi krążącą w żywych organizmach można określić jako bioelektryczność.

Bioenergia czi ma wiele postaci. W momencie poczęcia dostajemy od rodziców określony zapas czi pierwotnej, prenatalnej, która jest nieodnawialna, a więc należy nią rozsądnie gospodarować i niepotrzebnie jej nie trwonić. Czyli prowadzić zdrowe, harmonijne życie. Później przez całe życie pozyskujemy czi z jedzenia, wody i powietrza. Pobieramy również czi Nieba, czyli kosmosu, o naturze jang, oraz czi Ziemi, o naturze jin. Te dwie przeciwne energie nieustannie się przenikają i wymieniają, pobudzają i hamują, powodując niekończące się przemiany na wszystkich poziomach naszej egzystencji. My musimy zadbać, by pozostawały we właściwej równowadze.

Przemiany energii zachodzące w procesie życiowym to transmutacja biologiczna: esencja (jing) transmutuje w energię czi, a czi w energię duchową (shen). Te trzy postacie energii są nazywane Trzema Skarbami.

Czi gromadzi się w ciele w centrach energii. Chińczycy wyróżniają trzy główne zbiorniki energii, zwane dolnym, środkowym i górnym dantian. Mamy też pomniejsze ośrodki energetyczne w całym ciele, także na stopach i dłoniach. Z energią zewnętrzną łączymy się przez punkty biologicznie aktywne na skórze, położone przede wszystkim na 12 meridianach głównych. Nasze fizyczne ciało otacza też warstwa energii ochronnej, zwana wei czi.

Na jakość swojego czi możemy wpływać przez prawidłowe oddychanie czystym powietrzem, zdrową dietę, kontakt z przyrodą i słońcem, dbałość o harmonię emocjonalną i duchową, korzystanie z uzdrawiających wibracji dźwięków i barw, akupunkturę, akupresurę, a wreszcie przez praktykę świadomego ruchu, na przykład chiński czikung i taiczi.

(Autor: Kaxia E. Kowalewska)

Tekst i fotografie: © Kaxia E. Kowalewska
Źródła:
Zbigniew Garnuszewski, Renesans akupunktury, Wydawnictwo Medyk, 2017
Yang Jwing Ming, Korzeń chińskiego Qigong, Wydawnictwo YMAA, 2013

Zapraszamy do współpracy z Do Prawdy! Kontakt: kontakt@doprawdy.info